Materiały na informatykę oraz zajęcia komputerowe
(ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 r.)


Witam!
Na tej stronie będę publikował materiały i pomoce na lekcje informatyki oraz zajęcia komputerowe.


Każda próba plagiatu, czyli podawanie cudzego zadania jako wykonanego przez siebie jest karane oceną niedostateczną!

Proszę o dotrzymywanie terminów oddawania prac. W sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała nieobecność na zajęciach) możliwe jest przedłużenie terminu oddawania zadania.
Uczeń nie ma możliwości zdobycie oceny celującej w przypadku oddania pracy po terminie.

Nie należy oddawać zadań tuż przed datą wystawiania ocen, gdyż - jak życie pokazuje, możliwe są przypadki losowe uniemożliwiające skorzystanie z pracowni komputerowej (np. brak dostępu do internetu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wykorzystanie sali informatycznej do próbnych sprawdzianów bądź egzaminów, nieobecność nauczyciela).


Utworzyłem konto pocztowe, na które można przesyłać prace z informatyki:


zs3infa@gmail.com


W tytule wiadomości proszę wpisywać imię i nazwisko autora oraz nazwę zadania, którego dotyczy wysyłany plik (np. Jan Kowalski - faktura30).
Jednocześnie zastrzegam prawo do sprawdzenia, czy praca była wykonywana samodzielnie.Strona dla klasy VIII szkoły podstawowej

Strona dla klasy VII szkoły podstawowej

Strona dla klasy VI szkoły podstawowej

Strona dla klasy V szkoły podstawowej

Strona dla klasy IV szkoły podstawowej


Logowanie do usługi Office 365

Strona dla klasy III gimnazjum (Uzupełnienie różnic programowych)


Jako, że komputer bardzo często wykorzystuje się do tworzenia i formatowania tekstów, przedstawiam Wam zasady poprawnej edycji tekstu.

zasady poprawnej edycji tekstu


Pozdrawiam
Łukasz Mrowicki


Zawartość strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie chroniona jest prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody autorów strony.