Materiały na informatykę
(ostatnia aktualizacja: 08.04.2024 r.)


Witam!
Na tej stronie będę publikował materiały i pomoce na lekcje informatyki.


Każda próba plagiatu, czyli podawanie cudzego zadania jako wykonanego przez siebie jest karane oceną niedostateczną!

Proszę o dotrzymywanie terminów oddawania prac. W sytuacjach wyjątkowych (np. długotrwała nieobecność na zajęciach) możliwe jest przedłużenie terminu oddawania zadania.
Uczeń nie ma możliwości zdobycie oceny celującej w przypadku oddania pracy po terminie.

Nie należy oddawać zadań tuż przed datą wystawiania ocen, gdyż - jak życie pokazuje, możliwe są przypadki losowe uniemożliwiające skorzystanie z pracowni komputerowej (np. brak dostępu do internetu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wykorzystanie sali informatycznej do próbnych sprawdzianów bądź egzaminów, nieobecność nauczyciela).


Utworzyłem konto pocztowe, na które można przesyłać prace z informatyki:


zs3infa@gmail.com


W tytule wiadomości proszę wpisywać imię i nazwisko autora oraz nazwę zadania, którego dotyczy wysyłany plik (np. Jan Kowalski - faktura30).
Jednocześnie zastrzegam prawo do sprawdzenia, czy praca była wykonywana samodzielnie.Strona dla klasy VIII szkoły podstawowej

Strona dla klasy VII szkoły podstawowej


Logowanie do usługi Office 365


Jako, że komputer bardzo często wykorzystuje się do tworzenia i formatowania tekstów, przedstawiam Wam zasady poprawnej edycji tekstu.

zasady poprawnej edycji tekstu


Pozdrawiam
Łukasz Mrowicki


Zawartość strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie chroniona jest prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody autorów strony.