Materiały na lekcje informatyki dla klasy VI (sala nr 12)


Witam!
Zadania, które należy wykonać:


1. Arkusz kalkulacyjny - wstawianie prostych wykresów (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 109.10.2020 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć arkusza kalkulacyjnego Calc z pakietu OpenOffice

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Arkusz kalkulacyjny (Calc) z pakietu biurowego OpenOffice.
 2. Wpisz dane w poszczególne komórki arkusza.
 3. Wstaw wykresy kołowy i słupkowy.
 4. Nadaj wykresom atrakcyjny wygląd, zmień kolory tła wykresu, legendy, kroje czcionek.
 5. Nadaj nazwę wykresyNr, gdzie Nr oznacza Twój numer z dziennika.
 6. Możesz dobra dodatkowe wykresy.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Arkusz kalkulacyjny – wstawianie prostych wykresów


2 Kodowanie w Scratch - Gra dla jednego gracza (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 02.02.2021 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie. Następnie należy potwierdzić e-mail, wtedy będzie można udostępniać projekty. Potwierdzanie maila jest w ustawieniach konta.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Utwórz projekt realizujący grę dla jednego gracza.
 3. Wstaw i zaprogramuj odpowiednio duszki, np: baletnicy i piłki.
 4. Duszek gracza np baletnicy ma poruszać się po naciśnięciu klawiszy kursora, natomiast duszek piłki ma poruszać się po losowej trasie na scenie.
 5. Dodaj zmienną punkty, która zlicza punkty, gdy baletnica dotknie piłki.
 6. Skorzystaj z poleceń z podręcznika str. 66 - 67.
 7. Możesz wstawić dodatkowe elementy, które uatrakcyjnią scenę.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Gra dla jednego gracza
Kodowanie w Scratch - Gra dla jednego gracza


3 Kodowanie w Scratch - Gra dla dwóch osób - tunel (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 26.03.2021 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie. Następnie należy potwierdzić e-mail, wtedy będzie można udostępniać projekty. Potwierdzanie maila jest w ustawieniach konta.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Utwórz projekt realizujący poruszanie się dwóch duszków, np. kota i żuka w tunelu.
 3. Wstaw duszki kota i żuka, zmniejsz odpowiednio ich rozmiar.
 4. Zaprogramuj odpowiednio ruch duszków za pomocą klawiszy. Jednego za pomocą klawiszy strzałek, a drugiego za pomocą klawiszy WSAD.
 5. Namaluj tło, które będzie tunelem. Możesz zmienić typ pliku na mapę bitową.
 6. Dodaj miejsca w tunelu, do których muszą dojść duszki, żeby wygrać.
 7. Zaprogramuj odpowiednio duszki, żeby przegrywały jeśli dotkną brzegu tunelu - użyj czujnika: dotyka koloru.
 8. Możesz wstawić dodatkowe elementy, które uatrakcyjnią grę.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Gra dla dwóch osób - tunel
Kodowanie w Scratch - Gra dla dwóch osób - tunel
Kodowanie w Scratch - Gra dla dwóch osób - tunel
Kodowanie w Scratch - Gra dla dwóch osób - tunel


4 Prezentacja multimedialna - Zastosowanie komputerów (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 07.05.2021 r.)
Do tego ćwiczenia należy użyć jeden z trzech programów:
 1. PowerPoint z pakietu Offfice (jeśli macie go zainstalowanego na swoich komputerach)
 2. Program Prezentacja (Impress) z darmowego pakietu OpenOffice.
 3. PowerPoint z pakietu Office 365 dostępnego w internecie po zalogowaniu na konto Teams.

Wymagania i wskazówki:
 1. Wykonaj prezentację dotyczącą zastosowań komputerów omawianych na lekcjach informatyki.
 2. Informacje na ten temat są dostępne w podręczniku str. 111 - 118.
 3. Prezentacja ma mieć minimum 10 slajdów: pierwszy slajd początkowy ma mieć tytuł oraz imię i nazwisko autora. Natomiast ostatni slajd to podziękowanie za obejrzenie i podanie źródeł.
 4. Slajdy maja zawierać grafikę odnosząca się do poszczególnych zastosowań komputerów - np. loga gier, zrzuty ekranu z gier, programów, z których korzystacie itp..
 5. Slajdy maja mieć określone tło i ustawione efekty przejścia. Można dodać animacje tekstu i grafik w ramach slajdu.
 6. Możesz zawrzeć opis programów i usług, z których korzystasz bardzo chętnie.
 7. Podaję przykładowe zastosowania komputerów:
 8. Prezentację należy przesłać jedną z trzech możliwości: jako załącznik na maila informatycznego, jako plik w Messengerze albo poprzez Teams jako załącznika lub udostępnienie pliku.

Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę

Powodzenia
Łukasz Mrowicki