Materiały na lekcje informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej (sala nr 12 i nr 13)


Kodowanie w Scratch - Tęcza (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 10.03.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie!

Wymagania i wskazówki:
  1. Otwórz program Scratch.
  2. Wykonaj skrypt, w którym duszek rysuję tęczę
  3. Numery kolorów pisaka przyjmują wartości od 0 do 200. Pisak o wartości zero ma kolor czerwony.
  4. Wykorzystaj polecenie "powtarzaj".
  5. Zapisz skrypt pod nazwą tęcza na swoim koncie.
  6. Zapisz skrypt pod nazwą tęcza na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę
Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Tęcza


Powodzenia
Łukasz Mrowicki