ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU


 1. W tekście głównym stosujemy czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów - ważne jest, aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru. Dla formatu A4 rozmiar ten wynosi 12 punktów.

 2. Klawisz spacji służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między wyrazami.

 3. Czasem można użyć tzw. "sztywnej spacji" zwaną także "twardą spacją" lub spacją nierozdzielającą. Nie pozwala ona oddzielić się od siebie wyrazom pomiędzy którymi stoi. Uzyskuje się ją w Wordzie kombinacją klawiszy Shift+Ctrl+spacja. (Jeśli włączymy funkcję "Pokaż wszystko", to spacja ta będzie widoczna jako mały okrąg). "Twardej spacji" używa się zazwyczaj po to, aby na końcu wiersza nie pozostawiać samotnych znaków (np. i, z, w, że...).
  Na przykład:

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

 4. Nie wstawiamy spacji przed znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania). Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym.
  Na przykład:

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

 5. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, [,{ ani też przed nawiasem zamykającym ), ], }
  Na przykład:

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

 6. Nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakiem cudzysłowu.
  Na przykład:

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

 7. Nie naciskamy klawisza ENTER, aby przejść do nowej linii. Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapitu.

 8. Bardzo istotnym zagadnieniem jest umiejętny dobór czcionek. Istnieje pewna niepisana zasada, której przestrzega większa część wydawnictw i redakcji czasopism, a która głosi, że dla uzyskania "ładnych" wydruków warto stosować do tytułów oraz wyróżnionych tekstów czcionki bezszeryfowe, natomiast do zwykłego tekstu czcionki szeryfowe.
  Czcionki bezszeryfowe to: Arial, Bookman Old Style, Tahoma, Verdana itp., a czcionki szeryfowe to: Courier New, Times New Roman itp. Różnica polega na tym, że czcionki szeryfowe posiadają u góry i u dołu liter dodatkowe zakończenia.

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

 9. Nie używaj zbyt dużo różnych krojów czcionek (zwykle używa się do 3 różnych krojów) - taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego i jest nieczytelny. Staraj się pisać czcionką o stałym rozmiarze.
  Na przykład:

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU

  ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU