Materiały na lekcje informatyki dla klasy VII szkoły podstawowej (sala nr 12)


Kodowanie w Scratch - Quiz o informatyce (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 07.11.2017 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie!

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Wykonaj quiz zawierający pytania dotyczące Tematu 2 z podręcznika (str. 24 - 37)
 3. Użyj pętli "powtarzaj aż".
 4. W skrypcie umieść zmienną punkty, która będzie zliczać liczbę uzyskanych punktów
 5. Quiz ma zawierać co najmniej 3 pytania.
 6. Zapisz skrypt pod nazwą quiz o informatyce na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę
Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Quiz o informatyce
Kodowanie w Scratch - Quiz o informatyce


2. Podanie o pracę (Ostateczny termin oddania zadania 05.02.2018 r.)

Podanie o pracę należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym albo w programie OpenOffice Writer.

Wymagania wskazówki:

Wzór podania o pracę (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Podanie o pracę


3 Kodowanie w Scratch - Laurka na Dzień Babci i Dziadka (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 09.02.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Utwórz projekt złożony z liter Dla Babci i Dziadka. Każda litera to nowy duszek. Napis ma pojawiać się po kolei każda literka.
 3. Wystarczy napisać skrypt dal jednego suszka - litery, a następnie przenieść go do następnych i zmienić czas pojawienia się.
 4. Dopasuj odpowiednio szybkość pojawiania się napisu.
 5. Zapisz projekt pod nazwą dzień babci i dziadka na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Laurka na Dzień Babci i Dziadka


4 Programowanie w Baltie - wieżowiec (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 17.03.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Baltie 3 zainstalowanego na stacjach roboczych.
Można zapoznać się z programem wybierając Audiowizualny program uczący

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Baltie 3.
 2. Wybierz Tryb -> Programowanie -> Nowicjusz
 3. Wykonaj program, w którym czarodziej Baltie buduje wieżowiec złożony z co najmniej pięciu kondygnacji
 4. Na końcu program ma czekać na naciśnięcie dowolnego przycisku, aby było można obejrzeć efekt jego pracy
 5. Można dodać inne elementy, jak słońce, płot, drzewa.
 6. Zapisz program w swoim folderze pod nazwą wiezowiec_Nr , gdzie Nr oznacza Twój numer z dziennika..
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę
Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Programowanie w Baltie - wieżowiec


5 Programowanie w Baltie - osiedle (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 31.03.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Baltie 3 zainstalowanego na stacjach roboczych.
Można zapoznać się z programem wybierając Audiowizualny program uczący

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Baltie 3.
 2. Wybierz Tryb -> Programowanie -> Zaawansowany
 3. Wykonaj program, w którym czarodziej Baltie buduje osiedle zbudowane z takich samych domków.
 4. Użyj Pomocnika do stworzenia domku.
 5. W programie głównym wywołaj pomocnika co najmniej 4 razy
 6. Można dodać inne elementy infrastruktury osiedla.
 7. Zapisz program w swoim folderze pod nazwą osiedle_Nr , gdzie Nr oznacza Twój numer z dziennika.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Programowanie w Baltie - osiedle


6 Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 08.04.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel z usługi Office 365 albo w programie OpenOffice Calc

Wymagania i wskazówki:
 1. Arkusz kalkulacyjny można traktować jako tabelę, która składa się z komórek. Każda komórka ma adres złożony z adresu kolumny (oznaczany literami) oraz adres wiersza (oznaczany liczbami), np. A23, G4. Podobnie jak w grze w statki. W każdą komórkę arkusza kalkulacyjnego można wpisać: tekst, liczbę albo formułę.
  Formuła musi zaczynać się znakiem równości, np. formuła =A1+A2 dodaje zawartości komórek o adresach A1 i A2.
 2. Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel i zapisz pod nazwą obliczeniaNr, gdzie Nr jest Twoim numerem z dziennika.
 3. Spróbuj wykonać poniższy arkusz kalkulacyjny. W komórkach zaznaczonych kolorem żółtym musisz wprowadzić odpowiednie formuły obliczające wartości wyrażeń. Nie wpisuj w te komórki liczby z poniższego wzoru tylko odpowiednie formuły!
 4. Dodaj odpowiednio krawędzie, ustal kolory czcionki i komórek.
Wzór arkusza kalkulacyjnego "obliczenia" (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Arkusz kalkulacyjny 'obliczenia'

7 Faktura (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 07.04.2018 r.)
Do tego ćwiczenia należy arkusz kalkulacyjny Excel pakietu Office 356 albo w programie OpenOffice Calc

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny i zapisz pod nazwą fakturaNr, gdzie Nr jest Twoim numerem z dziennika.
 2. Celem ćwiczenia będzie stworzenie arkusza obliczającego wartość podatku i należności dla danej grupy produktów.
 3. Nazwij odpowiednio kolumny. Kolumnom: Cena jednostkowa, Wartość netto, Wartość brutto przyporządkuj typ walutowy (zaznacz kolumnę - prawy przycisk - Formatuj komórki... karta Liczby kategoria Waluta). Dla kolumny VAT ustal typ procentowy.
 4. Ustal nazwy artykułów, nie muszą być takie same jak na wzorze. Dobierz dla każdego produktu odpowiednio jednostkę miary, cenę jednostkowe, ilość oraz podatek VAT. Zorientuj się jaką stawką podatku obłożone są wybrane produkty.
 5. Kolumny Wartość netto, Wartość VAT oraz Wartość brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu formuł.
  Pamiętaj formuła zaczyna się od znaku "="! Na przykład, aby obliczyć wartość netto mleka należy do komórki wpisać następującą formułę =D4*E4. Podobnie postępujemy z komórkami, które sumują wartość netto, wartość podatku i wartość brutto (np. aby podsumować wartość netto nalęzu użyć formuły =SUMA(F4:F9). We wzorze kolorem żółtym wypełniono komórki, dla których należy użyć formuł.
 6. Dodaj odpowiednio krawędzie, ustal kolory czcionki i komórek (nie musi być taki sam jak we wzorze).
Wzór arkusza kalkulacyjnego "faktura" (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Arkusz klakulacyjny 'faktura 2012'


8 Kodowanie w Scratch - wzorek (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 28.04.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Zdefiniuj procedury rysujące kwadrat oraz sześcian. W Scratch należy skorzystać z polecenia Więcej bloków,
 3. Wykorzystaj te procedury w programie głównym. Abt narysować wzorek z powtarzających się sześcianów i kwadratów. Wykorzystaj pętlę powtórz.
 4. Aby uatrakcyjnić wzorek zmieniaj kolory albo odcienie pisaka w pętli
 5. Zapisz skrypt pod nazwą wzorki na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - wzorki


9 Arkusz kalkulacyjny - stosowanie funkcji ŚREDNIA, JEŻELI (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 12.05.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć arkusz kalkulacyjny Calc dostępny w pakiecie OpenOffice albo Excel w pakiecie internetowym Office 365.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny.
 2. Wykonaj tabelkę z ocenami z co najmniej pięciu przedmiotów.
 3. Wykorzystaj funkcję Średnia do obliczenia średniej ocen.
 4. Wykorzystaj funkcję Jeżeli, w której będzie wpisywany wyraz "TAK" jeśli średnia ucznia wynosi co najmniej 4,75 i "NIE" w przeciwnym wypadku.
 5. Sformatuj ciekawie tabelę nadaj kolory i odpowiednie formatowanie komórek
 6. Zapisz plik w chmurze (Office 365) albo w swoim folderze (OpenOffice Calc) pod nazwą oceny_srednia_Nr , gdzie Nr oznacza Twój numer z dziennika.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Arkusz kalkulacyjny - stosowanie funkcji ŚREDNIA, JEŻELI


10 Kodowanie w Scratch - Święta majowe (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 11.05.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Utwórz nowego duszka i narysuj flagę Polski. Utwórz nowy kostium tego duszka i zmień "falowanie" flagi,
 3. Utwórz duszki z napisami świąt majowych, np. 1 maja - Święto Pracy 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja..
 4. Wykonaj animacje flagi, aby uzyskać efekt powiewania flagi na wietrze. Użyj pętli "powtarzaj".
 5. Zapisz projekt pod nazwą święta majowe na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch - Święta majowe
Kodowanie w Scratch - Święta majowe


11 Kodowanie w Logo - domek (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 19.05.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Logomocja Imagine Demo. Wersja demo niepozwana zapisać stworzonych projektów.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Logomocja Imagine Demo.
 2. Zapoznaj się z poleceniami programu w podręczniku albo skorzystaj ze zrzutów programu zamieszczonych poniżej.
 3. Poćwicz wykonywanie prostych instrukcji ruchu żółwia: poruszanie się naprzód, wstecz, skręcanie, podnoszenie i opuszczanie pisaka.
 4. Wykonaj rysunek domku podobnego do zamieszczonego poniżej.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Polecenia Logomocji - klasa str. 147
Polecenia Logomocji - klasa str. 148
Kodowanie w Logo - domek


12 Kodowanie w Logo - ośmiokąt (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 26.05.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Logomocja Imagine Demo. Wersja demo niepozwana zapisać stworzonych projektów.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Logomocja Imagine Demo.
 2. Zdefiniuj własną procedurę rysującą ośmiokąt foremny. W tym celu wybierz: Widok -> Okno pamięci z menu Element wybrać Nowa procedura...
 3. Zmieć kolor i grubość pisaka.
 4. Wykorzystaj zdefiniowaną procedurę do narysowania wzorku podobnego do przedstawionego na wzorze.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Logo - ośmiokąt
Kodowanie w Logo - ośmiokąt


13 Kodowanie w Scratch - Baloniki (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 19.06.2018 r.)

Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie.
Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie.

Wymagania i wskazówki:
 1. Otwórz program Scratch.
 2. Utwórz projekt złożony z baloników z literami WAKACJE. Każdy balonik to osobny duszek
 3. Napisz skrypt, który powoduje ruch duszka w górę i po odbiciu w dół.
 4. Wystarczy napisać skrypt dal jednego suszka - litery, a następnie przenieść go do następnych i zmienić czas pojawienia się.
 5. Dopasuj odpowiednio szybkość poruszana się baloników.
 6. Zapisz projekt pod nazwą baloniki na swoim koncie.
Nacobezu = Na co będę zwracał uwagę Przykład skryptu realizujący to zadanie (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej).
Kodowanie w Scratch -Baloniki
Kodowanie w Scratch -Baloniki


Powodzenia
Łukasz Mrowicki