Biblioteka szkolna


Bibliotekarz: pani Beata Sieradzka


Logo bibliotekeki szkolnej  Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna zaprasza:

PONIEDZIAŁEK 9.50 - 11.30
ŚRODA 12.45 - 14.20
CZWARTEK 8.45 - 9.45 i 10.45 - 11.30


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym, 2017, roku nasza szkoła uzyskała dotację celową w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program rządowy, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przygotowany program tworzy warunki do rozwoju czytelnictwa, co oznacza większą dostępność książek, czasopism i multimediów.
W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek, stworzyć więcej dostępnych bibliotek, które powinny mieć bardziej zróżnicowany księgozbiór, uzupełniany o nowości wydawnicze.
W związku z realizacją Programu, na początku, w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali.
Program zakłada też realizację wielu innych przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania, przez liczne konkursy i różne ciekawe formy projektowe, będziemy starać się zachęcać do obcowania z literaturą.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


"Bohaterowie książek Astrid Lindgren:" konkurs plastyczny dla uczniów klas trzecich

Bohaterowie książek Astrid Lindgren - konkurs plastyczny dla uczniów klas trzecich

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
"PORTRET BOHATERA KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN"

Organizatorzy:
biblioteka szkolna

Cele konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 1 pracy:
portretu bohatera książki Astrid Lindgren,

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac: Każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie pracy. - imię i nazwisko autora pracy; klasa; tytuł książki
Prace należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do prezentacji prac na wystawie w szkole.

Najładniejsze prace zostaną nagrodzone.
Przy ocenie prac Komisja(powołana przez organizatora) będzie brała pod uwagę:


Realizacja zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


[07.12.2017]
Akcja "Starsi czytają młodszym" (klasa VIIa)
[więcej]

[05.12.2017]
"Upiorne andrzejki" w klasie IVa
[więcej]

[05.12.2017]
"Brzechwa dzieciom - dzieci Brzechwie" (klasa Ia, Ib)
[więcej]

[03.12.2017]
Klasowy konkurs "Uczniowie klasy VI - eksperci mitologii greckiej"
[więcej]

[19.11.2017]
"Czytamy i polecamy" (klasa IVb)
[więcej]

[22.10.2017]
Gra planszowa "Polowanie na antypodach" na języku polskim w klasie V
[więcej]

[19.10.2017]
Plakat poświęcony kangurom zachęcający do czytania (klasa V)
[więcej]


Nagrodzeni w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną


Konkurs rysunkowy "Bohater ulubionej książki"

5 marca 2018 r. odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. W tym dniu pani Beata Sieradzka ogłosiła konkurs rysunkowy "Bohater ulubionej książki" Prace wykonało 12 uczniów: Bartosz Adamkiewicz, Zosia Frąckiewicz, Marta Guźniczak, Oliwia Kłosowska, Tosia Wasik, Nikola Pilarczyk, Wiktor Kulka, Fabian Ostojski, Martyna Włodarczyk, Julia Furmaniak, Borys Deichsler i Bruno Misiak. Prace można podziwiać w bibliotece szkolnej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki - plany lekcji i kolorowanki.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.


Konkurs z okazji "Dnia Poezji"

Z okazji "Dnia Poezji" biblioteka szkolna ogłosiła konkurs polegający na rozpoznaniu tytułu i autora podanego fragmentu utworu poetyckiego. Teksty były zróżnicowane - dla klas I-III, IV-VI oraz dla klas VII, II, III gimnazjum. W konkursie wzięli udział: Klaudia Matysiak, Weronika Raźniak, Nicola Przestacka, Laura Płócienniczak, Wiktoria Matuszak i Alicja Tomaszewska z klasy IVb oraz Kinga Jankowska z klasy VI. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Gratulujemy i życzymy miłych chwil spędzonych na czytaniu poezji.

Nagrody w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną