Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2018"


Dnia 21 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jubileuszowej 25. Edycji akcji "Sprzątanie Świata". W tym roku pod hasłem "Akcja segregacja! 2x więcej, 2x czyściej". Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. "Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia (http://www.naszaziemia.pl). W naszej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, dzieci klas I - III wraz ze swoimi wychowawczyniami zbierały śmieci wokół szkoły. Natomiast uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej sprzątali las przy ulicy Polnej, a młodzież z klas VII i gimnazjum sprzątała las między osiedlem Ługi a Roszkowem. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tej akcji. Uczniowie klas IV - VI sprzątali las przy ulicy Polnej - pracowali bardzo intensywnie, bo zapełnili śmieciami wszystkie worki. Klasa Va wykonała także piękny plakat na temat akcji. Kilku uczniów postanowiło z gałęzi zrobić szałas. Choć pracy nie udało im się dokończyć, to konstrukcja wyglądała imponująco. Natomiast młodzież z klas siódmych, ósmych i III gimnazjum w godzinach popołudniowych sprzątała las między osiedlem Ługi a Roszkowem. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tej akcji.


Logo Clean up the World

Sprzątania świata - Polska 2018

Sprzątania świata - Polska 2018 hasło

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2018