Zajęcia sportowe SKS


Zajęcia sportowe SKS dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone s± przez nauczcyieli wychowania fizycznego. Po szczegółwy harmonogram tych zajeć oraz możliwo¶ć zapisania się proszę udać się do tych nauczycieli.