Zajęcia z języka polskiego


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

OPIEKUN: pani Beata Sieradzka
TERMIN:poniedziałek 13:20 - 14:25 (klasa II gimnazjum) oraz czwartek 14:35 - 15:20 (klasy III gimnazjum)


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

OPIEKUN: pani Magdalena Rojewska