Zajęcia z języka niemieckiego


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego

OPIEKUN: pani Anna Leder
TERMIN: poniedziałek 14:35 - 15:20 (do końca października)


Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

OPIEKUN: pani Anna Leder
TERMIN: wtorek 13:35 - 14:25 (do końca października)

Natomiast od listopada powyższe zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie na przemian.