Zajęcia z języka angielskiego


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

OPIEKUN: pan Grzegorz Rzepecki
TERMIN: ¶roda 14:35 - 15:20