Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty


Poniżej zamieszczono arkusze sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych lat w postaci plików w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader / Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Aby zapisać na dysku plik, należy kliknąć prawym klawiszem myszki na odnośniku i wybrać opcje "Zapisz element docelowy jako...".


Dodatkowe informacje na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej [https:/cke.gov.pl].
Nasza szkoła podlega pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu [https://www.oke.poznan.pl].
Arkusze egzaminu ósmoklasisty

Egzami ósmoklasisty 2019
Arkusz egzaminu z języka polskiego
Arkusz egzaminu z matematyki
Arkusz egzaminu z języka angielskiego
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2019

Egzami ósmoklasisty 2020
Arkusz egzaminu z języka polskiego
Arkusz egzaminu z matematyki
Arkusz egzaminu z języka angielskiego
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2020

Egzami ósmoklasisty 2021
Arkusz egzaminu z języka polskiego
Arkusz egzaminu z matematyki
Arkusz egzaminu z języka angielskiego
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2021

Egzami ósmoklasisty 2022
Arkusz egzaminu z języka polskiego
Arkusz egzaminu z matematyki
Arkusz egzaminu z języka angielskiego
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2022

Arkusze sprawdzianu szóstoklasistów

Przykładowa karta odpowiedzi do sprawdzianu
Przykładowa karta odpowiedzi do sprawdzianu (20KB)

Sprawdzian 2002
Arkusz sprawdzianu z roku 2002 "Pory roku" (152KB)

Sprawdzian 2003
Arkusz sprawdzianu z roku 2003 "Przed telewizorem" (96KB)

Sprawdzian 2004
Arkusz sprawdzianu z roku 2004 "Chleb" (192KB)

Sprawdzian 2005
Arkusz sprawdzianu z roku 2005 "W wodzie" (176KB)

Sprawdzian 2006
Arkusz sprawdzianu z roku 2006 "Pszczoły i miody" (232KB)

Sprawdzian 2007
Arkusz sprawdzianu z roku 2007 "W szkole" (152KB)

Sprawdzian 2008
Arkusz sprawdzianu z roku 2008 "Jasne jak słońce" (132KB)

Sprawdzian 2009
Arkusz sprawdzianu z roku 2009 "O zwierzętach" (140KB)

Sprawdzian 2010
Arkusz sprawdzianu z roku 2010 (144KB)

Sprawdzian 2011
Arkusz sprawdzianu z roku 2011 (448KB)

Sprawdzian 2012
Arkusz sprawdzianu z roku 2012 (481KB)

Sprawdzian 2013
Arkusz sprawdzianu z roku 2013 (444KB)

Sprawdzian 2014
Arkusz sprawdzianu z roku 2014 (396KB)

Sprawdzian 2015
Sprawdzian 2015. Część 1: Język polski i matematyka
Sprawdzian 2015. Część 2: Język angielski
Transkrypcja nagrań ze sprawdzianu z języka angielskiego z roku 2015

Sprawdzian 2016
Sprawdzian 2016. Część 1: Język polski i matematyka
Sprawdzian 2016. Część 2: Język angielski
Transkrypcja nagrań ze sprawdzianu z języka angielskiego z roku 2016


Arkusze egzaminu gimnazjalnego

Przykładowa karty odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego
Przykładowa karta odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna (20KB)
Przykładowa karta odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego część matematyczno - przyrodnicza (20KB)

Egzamin gimnazjalny 2002
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2002 (323KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2002 (302KB)

Egzamin gimnazjalny 2003
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2003 (600KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2003 (168KB)

Egzamin gimnazjalny 2004
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2004 (528KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2004 (904KB)

Egzamin gimnazjalny 2005
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2005 (1,42MB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2005 (328KB)

Egzamin gimnazjalny 2006
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2006 (240KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2006 (172KB)

Egzamin gimnazjalny 2007
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2007 (832KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2007 (384KB)

Egzamin gimnazjalny 2008
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2008 (424KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2008 (1,6MB)

Egzamin gimnazjalny 2009
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2009 (288KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2009 (728KB)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2009 (1,1MB)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2009 (104KB)

Egzamin gimnazjalny 2010
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2010 (368KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2010 (768KB)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2010 (872KB)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2010 (40KB)

Egzamin gimnazjalny 2011
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2011 (409KB)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2011 (319KB)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2011 (901KB)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2011 (57KB)

Egzamin gimnazjalny 2012
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2012 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2012 (język polski)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2012 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2012 (matematyka)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2012 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2012 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2012 (poziom rozszerzony)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2012 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2012 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2012 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny 2013
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2013 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2013 (język polski)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2013 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2013 (matematyka)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2013 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2013 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2013 (poziom rozszerzony)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2013 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2013 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2013 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny 2014
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2014 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2014 (język polski)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2014 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2014 (matematyka)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2014 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2014 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2014 (poziom rozszerzony)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2014 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2014 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2014 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny 2015
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2015 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2015 (język polski)
Karta rozwiązań zadań z języka polskiego z roku 2015
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2015 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2015 (matematyka)
Karta rozwiązań zadań z matematyki z roku 2015
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2015 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2015 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2015 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka angielskiego z roku 2015
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2015 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2015 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2015 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny 2016
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2016 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2016 (język polski)
Karta rozwiązań zadań z języka polskiego z roku 2016
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2016 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2016 (matematyka)
Karta rozwiązań zadań z matematyki z roku 2016
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2016 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2016 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2016 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka angielskiego z roku 2016
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2016 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2016 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2016 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2016 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka niemieckiego z roku 2016
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2016 (poziom rozszerzony)

Egzamin gimnazjalny 2017
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2017 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2017 (język polski)
Karta rozwiązań zadań z języka polskiego z roku 2017
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2017 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2017 (matematyka)
Karta rozwiązań zadań z matematyki z roku 2017
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2017 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2017 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2017 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka angielskiego z roku 2017
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2017 (poziom rozszerzony)
Arkusz egzaminu części językowej: język niemiecki z roku 2017 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka niemieckiego z roku 2017 (poziom podstawowy)

Egzamin gimnazjalny 2018
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2018 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2018 (język polski)
Karta rozwiązań zadań z języka polskiego z roku 2018
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2018 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2018 (matematyka)
Karta rozwiązań zadań z matematyki z roku 2018
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2018 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2018 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2018 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka angielskiego z roku 2018
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2018 (poziom rozszerzony)

Egzamin gimnazjalny 2019
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2019 (historia i wiedza o społeczeństwie)
Arkusz egzaminu części humanistycznej z roku 2019 (język polski)
Karta rozwiązań i odpowiedzi zadań z języka polskiego z roku 2019
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2019 (przedmioty przyrodnicze)
Arkusz egzaminu części matematyczno - przyrodniczej z roku 2019 (matematyka)
Karta rozwiązań i odpowiedzi zadań z matematyki z roku 2019
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2019 (poziom podstawowy)
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2019 (poziom podstawowy)
Arkusz egzaminu części językowej: język angielski z roku 2019 (poziom rozszerzony)
Karta rozwiązań zadań z języka angielskiego z roku 2019
Transkrypcja nagrań z języka angielskiego z roku 2019 (poziom rozszerzony)