SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie

(rok szkolny 2019/2020)


OPIEKUNOWIE SU: pani Alina Kuberka - Gola, pani Magdalena Rojewska


Logo Samorządu Uczniowskiego


PRZEWODNICZĄCY SU: Wojciech Kuderczak
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Zuzanna Kokot
SEKRETARZ: Kinga Jankowska
SKARBNIK: Tobiasz Cubal
SEKCJA PORZĄDKOWA: Dominika Andrzejewska
Jakub Handke
Weronika Maniewska
Jakub Szymanek


Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie


Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie


Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie