www.salamandra.org.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"


OPIEKUN: pani Alina Kuberka - Gola


O "SALAMANDRZE"

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA" zostało założone w 1993 roku przez grupę biologów.

Jest organizacją zarówno profesionalną jak i masową.

PROFESJONALNĄ - ponieważ przedsięwzięcia towarzystwa kierowane są przez specjalistów z danych dziedzin.

MASOWĄ - gdyż towarzystwo dąży do pozyskania jak największej liczby członków.

Celem działania PTOP "Salamandra" jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo - ekologiczna.

W jaki sposób "Salamandra" chroni przyrodę?
Każde przedsięwzięcie opiera się na:
 • wstępnych badaniach naukowych;
 • konkretnych działaniach ochronnych;
 • kampanii edukacyjnej.
We wszystkich działaniach, obok specjalistów biorą udział ochotnicy - miłośnicy przyrody. Liczba członków towarzystwa ciągle wzrasta i przekroczyła już 2200 osób.PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PTOP "SALAMANDRA"

 1. Ustalenie i zatwierdzenie planu pracy szkolnego koła (wrzesień).
 2. Nabór nowych członków koła (wrzesień).
 3. Udział w corocznej akcji "Sprzątanie świata - Polska" (wrzesień).
 4. Plenerowe spotkanie z jesienną przyrodą (wycieczka do lasu).
 5. Akcja zbierania karmy dla ptaków (październik).
 6. Dni Ochrony Przyrody - pogadanki (październik).
 7. Budujemy karmniki dla ptaków (listopad).
 8. Rozpoczynamy akcja dokarmiania ptaków (grudzień - luty).
 9. Czytamy literaturę przyrodniczą czasopismo PTOP "Salamandra" (luty - marzec).
 10. Przygotowujemy prezentacje multimedialne o swoich zainteresowaniach przyrodniczych.
 11. Wiosenne spotkanie z przyrodą - wycieczka terenowa (marzec - kwiecień).
 12. Całoroczna zbiórka puszek aluminiowych i zużytych baterii.

Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Przyrody "Salamandra" od 13 lat prowadzą dokarmianie ptaków. Zima to dla naszych ptaków przede wszystkim czas poszukiwania pokarmu w celu przetrwania niekorzystnych warunków pogodowych zwłaszcza śniegu i mrozu. Dlatego nasi uczniowie - miłośnicy ptaków prowadzą "ptasią stołówkę". Karmniki zostały zamontowane na terenie boiska szkolnego już w listopadzie i są regularnie uzupełniane w nasiona zbóż, płatki owsiane lub kaszę oraz nasiona roślin oleistych np. słonecznik, dynia lub konopie. Dbamy o to by pokarm nie był spleśniały, bo jest szkodliwy dla ptaków.
Dyżury pełnią uczniowie klasy V: Zuzanna Grygiel, Weronika Czaczyk, Alicja Gabruk, Kamila Wasik oraz Franciszek Błaszczyk. W miesiącu lutym do pomocy zgłosili się nowi członkowie naszego koła - uczniowie klasy IVa: Damian Andrzejewski, Damian Mikołajczak i Maksymilian Czeleń. Całą akcję zakończymy w kwietniu.Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018

Akcja dokarmiania ptaków przez członków Szkolnego Koła Miłośników Przyrody Salamandra 2018


Okładka wiosenno - letniego numer magazynu Salamandra z roku 2015

Okładka wiosenno - letniego numer magazynu Salamandra z roku 2015


Archiwum dziłalności PTOP "Salamandra"