www.salamandra.org.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"


OPIEKUN: pani Alina Kuberka - Gola


O "SALAMANDRZE"

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA" zostało założone w 1993 roku przez grupę biologów.

Jest organizacją zarówno profesionalną jak i masową.

PROFESJONALNĄ - ponieważ przedsięwzięcia towarzystwa kierowane są przez specjalistów z danych dziedzin.

MASOWĄ - gdyż towarzystwo dąży do pozyskania jak największej liczby członków.

Celem działania PTOP "Salamandra" jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo - ekologiczna.

W jaki sposób "Salamandra" chroni przyrodę?
Każde przedsięwzięcie opiera się na:
 • wstępnych badaniach naukowych;
 • konkretnych działaniach ochronnych;
 • kampanii edukacyjnej.
We wszystkich działaniach, obok specjalistów biorą udział ochotnicy - miłośnicy przyrody. Liczba członków towarzystwa ciągle wzrasta i przekroczyła już 2200 osób.PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PTOP "SALAMANDRA"

 1. Ustalenie i zatwierdzenie planu pracy szkolnego koła (wrzesień).
 2. Nabór nowych członków koła (wrzesień).
 3. Udział w corocznej akcji "Sprzątanie świata - Polska" (wrzesień).
 4. Plenerowe spotkanie z jesienną przyrodą (wycieczka do lasu).
 5. Akcja zbierania karmy dla ptaków (październik).
 6. Dni Ochrony Przyrody - pogadanki (październik).
 7. Budujemy karmniki dla ptaków (listopad).
 8. Rozpoczynamy akcja dokarmiania ptaków (grudzień - luty).
 9. Czytamy literaturę przyrodniczą czasopismo PTOP "Salamandra" (luty - marzec).
 10. Przygotowujemy prezentacje multimedialne o swoich zainteresowaniach przyrodniczych.
 11. Wiosenne spotkanie z przyrodą - wycieczka terenowa (marzec - kwiecień).
 12. Całoroczna zbiórka puszek aluminiowych i zużytych baterii.


Archiwum dziłalności PTOP "Salamandra"


Okładka wiosenno - letniego numer magazynu Salamandra z roku 2015

Okładka wiosenno - letniego numer magazynu Salamandra z roku 2015