Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks Jana Twardowskiego w Jarocinie


Poniżej zamieszczamy informacje dotycz±ce pomocy psychologiczno - pedagogicznej dostępnej w naszym regionie.


Pomoc P. P. w naszej szkole


Informacja z Poradni P - P w Jarocinie