Zestaw podręczników/materiałów ćwiczeniowych
obowi±zuj±cych w roku szkolnym 2023/2024
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie


Wykaz podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie w roku szkolnym 2023/2024 (format PDF)


Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów s± objęte dotacj±. We własnym zakresie należy nabyć podręcznik do religii.