SZKOLNE KOŁO PCK

OPIEKUN SZKOLNEGO KOŁA PCK: pani Iwona Szulc, pan Hubert Grzesiak


Plan pracy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie
(rok szkolny 2017/2018)

DZIAŁALNOŚĆ:

Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Szkolne Koło PCK jest organizacją, której działalność ma charakter akcyjny, opierający się na wytycznych Rejonowego Zarządu PCK. Ponadto staramy się realizować podstawowe zadania statutowe PCK, czyli pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy.

GŁÓWNE ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK: GŁÓWNE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK:

Na stałe do kalendarza działań Szkolnego Koła PCK wchodzą następujące przedsięwzięcia:Gazetka SK PCK 2017/2018L. p.

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

1

Wrzesień

1. Sprawy formalno - prawne szkolnego koła, opracowanie planu pracy, opłacenie składek członkowskich. Spotkanie z uczniami, omówienie zasad bycia członkiem PCK. Wybór nowego zarządu koła. Zagospodarowanie tablicy dla szkolnego koła PCK.
2. Nawiązanie współpracy z pielęgniarką, pedagogiem i samorządem szkolnym.
3. Gazetka ścienna na temat bezpieczeństwa.
4. Narada z Opiekunami Szkolnych kół PCK. Omówienie działalności na nowy rok szkolny, wymiana doświadczeń między opiekunami.

2

Październik

1. "Dzień Nauczyciela" życzenia dla pracowników szkoły lub nauczycieli-emerytów.
2. 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk - gazetka
3. Światowy Dzień Młodzieży Czerwonego Krzyża (25 X ),- spotkanie członków koła.
3. Wyjście na cmentarz-sprzątanie grobów opuszczonych, zasłużonych osób, działaczy PCK

3

Listopad

1. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy na spotkaniach Szkolnego Koła PCK.
2. Uczestnictwo w olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia- etap szkolny i rejonowy.
3. Dzień bez papierosa - szkodliwość palenia na gazetce ściennej."Rzuć palenie razem z nami" - akcja edukacyjna i zachęcają do rzucenia palenia tytoniu uczniów i pracowników szkoły.
4. Wypoczynek czynny - sprawność fizyczna - dbajmy o własne zdrowie (turniej sportowy)
5. Pomoc uczniom klas młodszych w zorganizowaniu zabawy andrzejkowej.

4

Grudzień

1. Światowy Dzień AIDS - gazetka tematyczna
2. Zorganizowanie wycieczki na lodowisko.
3. Udział w akcji "Czerwonokrzyska Gwiazdka"
4. Wykonanie gazetki o tematyce świątecznej.
5. Spotkanie członków PCK, przygotowanie sprawozdania rocznego i przekazanie go do biura PCK.

5

Styczeń

1. Pomoc klasom młodszym w organizacji balików karnawałowych.
2. Wypoczynek czynny - zabawy na śniegu i lodzie.
3. Gazetka ścienna - "Jak ustrzec się przed przeziębieniem i grypą?"

6

Luty

1. "Walentynkowa Czerwonokrzyska Poczta"
2. Gazetka "Bezpieczne wakacje zimowe”

7

Marzec

1. "Czerwonokrzyski Dzień Kobiet" w szkole - gazetka "Sławne kobiety w Czerwonym Krzyżu".
2. Dbajmy o czystość obejścia-sprzątanie terenu wokół szkoły, propagowanie czystości w szkole, wśród uczniów
3. Udział w akcji "Wielkanoc z PCK”

8

Kwiecień

1. Miesiąc Oświaty Zdrowotnej - konkurs o tematyce zdrowotnej.
2. Światowy Dzień Zdrowia - przygotowanie gazetki o tematyce zdrowotnej i złożenie życzeń pielęgniarce.

9

Maj

1.Obchody "Tygodnia PCK” - gazetka na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
2. ”Dzień Matki”- pomoc w zorganizowaniu uroczystości klasom młodszym
3. Konkurs na najmilszą koleżankę, kolegę

10

Czerwiec

1. Profilaktyka wypadkowa - pogadanki i gazetka na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
2. Przygotowanie podziękowań i nagród książkowych dla zaangażowanych członków PCK kończących naukę w danej szkole. Podsumowanie działalność SK PCK w roku szkolnym

11 Cały rok Udział w konkursach i akcjach charytatywnych organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Jarocinie