Nota prawna

  1. Serwis niniejszy został przygotowany przez Szkołę Podstawow± nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie z siedzib± w Jarocinie, kod pocztowy 63-200, przy ul. Wrocławskiej 168 jako serwis informacyjny.

  2. Zawarto¶ć strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie chroniona jest prawem autorskim.

  3. Powielanie informacji lub danych, a w szczególno¶ci wykorzystanie tekstów, czę¶ci tekstów, materiału graficznego lub materiału audio - video wymaga uzyskania wcze¶niejszej zgody Dyrekcji szkoły.


Strona główna