Nota prawna

  1. Serwis niniejszy został przygotowany przez Zespół Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina z siedzib± w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 168 jako serwis informacyjny.

  2. Zawarto¶ć strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina chroniona jest prawem autorskim.

  3. Powielanie informacji lub danych, a w szczególno¶ci wykorzystanie tekstów, czę¶ci tekstów, materiału graficznego lub materiału audio - video wymaga uzyskania wcze¶niejszej pisemnej zgody Dyrekcji zespołu szkół.


Strona główna