NAUCZYCIELE


IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA NAUCZANE PRZEDMIOTY/PROWADZONE ZAJĘCIA

Kuderczak Elżbieta

dyrektor język angielski
Mrowicki Łukasz wicedyrektor matematyka, informatyka, opiekun szkolnej strony internetowej i profilu szkoły na facebooku
Bartkowska Paulina nauczyciel chemia, fizyka, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Błaszczyk Krystyna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Borkiewicz Agnieszka nauczyciel język angielski
Boruta - Olszewska Lucyna nauczyciel wychowanie fizyczne, biologia, SKS,
Chlebowska Hanna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Decowska Iwona nauczyciel przyroda, nauczyciel świetlicy
Filipiak Weronika pedagog specjalny pedagog, język polski dla obcokrajowców
Florkowska Michalina pedagog specjalny matematyka, informatyka, edukacja informatyczna
Grenda Natalia nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Grzesiak Hubert nauczyciel wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS, opiekun SK PCK, opiekun pocztu sztandarowego
Kaczmarek Natalia nauczyciel język polski, doradztwo zawodowe, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Kmieć Justyna nauczyciel religia
Kornobis Dariusz nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Kuberka - Gola Alina nauczyciel matematyka, zajęcia matematyczne, informatyka, opiekun SU, opiekun Koła Ochrony Przyrody "Salamandra"
Leder Anna nauczyciel język niemiecki, nauczyciel świetlicy
Lewandowska Eugenia nauczyciel plastyka, technika
Michalak Karol nauczyciel muzyka
Nadobna - Rojewska Monika nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
Pachciarz Edyta nauczyciel język angielski
Patoka Ewa nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Pawełczyk Iwona nauczyciel matematyka
Pinczewska Joanna nauczyciel geografia
Pohl Dawid psycholog psycholog
Ratajczak Martyna pedagog pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający
Rojewska Magdalena nauczyciel język polski, Szkolna Liga Ortograficzna
Sieradzka Beata nauczyciel język polski, Szkolna Liga Ortograficzna, biblioteka szkolna, opiekun księgozbioru szkolnego, nauczyciel świetlicy, język polski dla obcokrajowców
Szulc Iwona nauczyciel edukacja wczesnoszkolna,, opiekun SK PCK
Talaga Wojciech nauczyciel historia, wiedza o społeczeństwie, opiekun pocztu sztandarowego
Telega Julita nauczyciel religia, wychowanie do życia w rodzinie
Wasielewska Karolina nauczyciel nauczyciel wspomagający