NAUCZYCIELE


IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA NAUCZANE PRZEDMIOTY/PROWADZONE ZAJĘCIA

Kuderczak Elżbieta

dyrektor język angielski
Pawełczyk Iwona wicedyrektor matematyka
Błaszczyk Krystyna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
Borkiewicz Agnieszka nauczyciel język angielski
Boruta - Olszewska Lucyna nauczyciel wychowanie fizyczne, biologia
Chlebowska Hanna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Decowska Iwona nauczyciel przyroda, nauczyciel ¶wietlicy

Grzesiak Hubert

nauczyciel wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, SKS, opiekun SK PCK

Kaczmarek Natalia

nauczyciel język polski
Kmieć Justyna nauczyciel religia

Kornobis Dariusz

nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Kuberka - Gola Alina nauczyciel matematyka, zajęcia matematyczne, informatyka, opiekun SU, opiekun Koła Ochrony Przyrody "Salamandra"
Kubica Kinga nauczyciel język angielski, język niemiecki
Leder Anna nauczyciel język niemiecki, nauczyciel ¶wietlicy
Lewandowska Eugenia nauczyciel plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, nauczyciel ¶wietlicy.
Michalak Karol nauczyciel muzyka
Mrowicki Łukasz nauczyciel matematyka, informatyka, opiekun szkolnej strony internetowej i profilu szkoły na facebooku
Musiela Arleta nauczyciel edukacja wczesnoszkolna
Nadobna - Rojewska Monika nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
Patoka Ewa nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel ¶wietlicy
Pinczewska Joanna nauczyciel geografia
Rojewska Magdalena nauczyciel język polski, opiekun Samorz±du Uczniowskiego, Szkolna Liga Ortograficzna
Sieradzka Beata nauczyciel język polski, Szkolna Liga Ortograficzna, biblioteka szkolna, opiekun księgozbioru szkolnego
Stec Anna nauczyciel chemia, fizyka, nauczyciel ¶wietlicy
Szulc Iwona nauczyciel edukacja wczesnoszkolna,, opiekun SK PCK
Talaga Wojciech nauczyciel historia, wiedza o społeczeństwie, kółko historyczne
Telega Julita nauczyciel religia, wychowanie do życia w rodzinie
Zamaria Elżbieta pedagog pedagog szkolny, doradca zawodowy, socjoterapeuta, specjalista terapii pedagogicznej