Zajęcia matematyczne


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
OPIEKUN: pani Alina Kuberka - Gola
TERMIN: piątek 13:40 - 14:25


Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
OPIEKUN: pan Łukasz Mrowicki
TERMIN: wtorki 13:35 - 14:20 (najczęściej zajęcia odbywają sie w sali 12, w razie potrzeb zajęcia będą trwały dłużej)


Uczniowie naszej szkoły corocznie biorą udział w dwóch płatnych ogólnopolskich konkursach matematycznych. W pierwszym półroczu w konkursie "Alfik matematyczny", natomiast w drugim półroczu w konkursie "Kangur" a młodsze dzieci w konkursie "Kangurek".


O Konkursie "Kangur Matematyczny"Na początku lat osiemdziesiątych w dalekiej Australii utalentowany popularyzator matematyki Peter O'Halloran zainicjował konkurs dla dzieci i młodzieży, który dzięki prostocie zasad i systemowi nagradzania laureatów szybko zyskał dużą popularność. Dzięki inicjatywie matematyków francuskich J. P. Boundina i A. Delediqa konkurs dotarł do Francji, gdzie pierwsze zawody odbyły się 15 maja 1991 roku pod nazwą Kangur Matematyczny. W 1994 roku francuscy organizatorzy Kangura Matematycznego uzyskali prestiżową nagrodę d'Alemberta ufundowaną przez Francuskie Towarzystwo Matematyczne, które uznało konkurs za najlepszą formę popularyzacji matematyki. W tym samym roku w Strasburgu zgromadzenie organizatorów konkursu z dziesięciu krajów (w tym Polski) utworzyło stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontieres" (KSF). Dzięki pomocy matematyków francuskich, matematycy toruńscy - mgr Z. Bobiński, dr P. Jarek i dr M. Uscki oraz matematyk wrocławski dr R. Rabczuk zorganizowali pierwsze zawody Kangura Matematycznego w Polsce już w następnym roku. Z roku na rok toruński Komitet Organizacyjny Konkursu nawiązywał współpracę  z coraz większą liczbą województw i stał się głównym ośrodkiem organizacyjnym Konkursu w Polsce, a także jedynym posiadaczem licencji na jego przeprowadzanie w naszym kraju. Począwszy od roku szkolnego 2002/2003 Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod oficjalnym patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konkursie bierze obecnie udział 36 krajów świata: Austria, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Katalonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Pakistan, Paragwaj, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych, liceów i techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:

Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemnew liczbie 1/4 przewidzianych za dane zadanie.

Każdy uczestnik Konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Strona internetowa konkursu: http://www.mat.uni.torun.pl/kangur
Witryna Wielkopolskiego Towarzystwa Matematycznego odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie konkursu w województwie wielkopolskim: http://kangur.poznan.pl


O Konkursie "Kangurek"

Konkurs matematyczny "Kangurek" jest imprezą adresowaną do uczniów klas II szkół podstawowych, a także do wyróżniających się uczniów klas I, a jej zadaniem jest przygotowanie najmłodszych do udziału w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Udział w "Kangurku" ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. Uczestników "Kangurka" obowiązują zasady zawarte w Regulaminie Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny", z następującymi zmianami:

- test konkursowy zawiera 18 zadań o różnym stopniu trudności: 6 zadań po 3 punkty, 6 zadań po 4 punkty i 6 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w Konkursie może uzyskać maksymalnie 72 punkty. Do każdego zadania dołączone są 4 odpowiedzi, oznaczone literami A, B, C, D, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi, za odpowiedź błędną, za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi lub niezaznaczenie żadnej uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów.

- na rozwiązanie testu i zaznaczenie odpowiedzi przeznaczonych jest 60 minut.

Strona internetowa konkursu: http://www.mat.uni.torun.pl/kangur


O Konkursie "Alfik Matematyczny"Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów - JERSZ. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej od klasy 3, uczniów gimnazjum i liceów. Test konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz testem wielokrotnego wyboru dla uczniów liceów.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

"SKOWRONEK" - klasy 3 szkół podstawowych"SZPAK" - klasy 4 szkół podstawowych"JERZYK" - klasy 5 szkół podstawowych"JASKÓŁKA" - klasy 6 szkół podstawowych"KOS" - klasy I gimnazjów"SOWA" - klasy II gimnazjów"ORZEŁ" - klasy III gimnazjów"JUNIOR" - klasy I liceów
"STUDENT" - klasy II i III liceów
Strona internetowa konkursu: http://www.mat.edu.pl