Szklona Liga Ortograficzna 2017/2018
(czternasta edycja)


Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna"

I CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 5. Realizowanie jednego z założeń programu naprawczego dla szkoły podstawowej.

II UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

III WYMAGANIA
 1. Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych).
 2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej.
 3. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu, za trzeciorzędne -0,25 punktu).
 4. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 10 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.
 5. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 7. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną ufundowane nagrody.

IV ORGANIZATOR

    Regulamin konkursu opracowała pani Magdalena Rojewska.
    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu :pani Beata Sieradzka.


Klasa IVa

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Roszyk Aleksandra

9

6

8

6

5

7

6

6

6,62

Maniewska Weronika

7

7

9

8

-

9

7

9

8,00

Paszkiewicz Maja

0

0

2

3

2

2

2

8

2,37

Czeleń Maksymilian

3

7

9

5

-

-

7

6

6,16

Surdukowska Natalia

9

8

9

10

8

8

8

10

8,75

Baumann Joanna

2

3

3

0

0

1

4

-

1,86

Klasa IVb

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Raźniak Weronika

7

6

6

9

6

9

8

10

7,62

Skiba Dawid

7

6

9

7

4

10

8

9

7,50

Klasa V

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Szymanek Jakub

4

5

1

-

1

3

-

2

2,66

Surdukowski Damian

9

8

6

9

7

-

6

6

7,28

Czaczyk Weronika

10

10

10

9

10

10

9

10

9,75

Drewniak Oliwia

10

9

9

7

10

8

4

10

8,37

Nicke Mateusz

5

7

8

2

1

7

5

4

4,87

Gabruk Alicja

10

10

7

7

9

7

-

10

8,57

Handke Jakub

8

5

-

7

5

8

6

8

6,71

Banaszak Julia

10

10

10

10

10

10

8

9

9,62

Deichsler Igor

1

4

4

4

2

4

5

4

3,50

Makówka Weronika

10

10

10

10

10

10

10

10

10,00

Wiśniewski Julian

5

2

-

-

1

-

4

3

3,00

Pera Weronika

9

10

10

-

10

10

10

10

9,86

Wasik Kamila

8

4

5

6

4

9

1

7

5,50

Klasa VI

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Raźniak Łukasz

10

10

10

10

9

10

9

9

9,62

Antczak Martyna

7

5

3

5

3

7

4

8

5,37

Sroczyński Mikołaj

6

10

10

9

9

8

4

8

8,00

Szatkowska Weronika

6

0

-

4

-

4

4

5

3,83

Szatkowska Monika

7

3

-

5

4

6

4

5

4,86

Nawrocka Agata

10

7

10

9

7

9

8

8

8,50

Genstwa Agnieszka

7

6

9

7

6

-

-

8

7,16

Jankowska Kinga

7

0

7

8

8

6

8

8

5,25

Wojciechowska Zuzanna

5

6

6

7

4

1

2

5

4,50

Chudy Bartosz

5

2

5

0

3

1

-

1

2,43

Sobczyk Alicja

6

5

5

4

7

4

4

9

5,50

Ostojska Wiktoria

7

8

6

7

6

9

4

6

6,62

Bierła Julia

7

7

5

8

7

8

7

4

6,62

Klasa VIIa

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Skowron Aleksandra

10

9

9

10

8

10

9

9

9,25

Marciniak Adrian

2

8

5

3

2

4

1

6

3,87

Jerszyńska Oliwia

6

-

0

-

0

-

-

8

3,50

Cieślak Maja

5

5

8

2

5

-

8

6

5,57

Płachta Patrycja

9

7

7

10

6

10

8

8

8,12

Bartniczak Marika

8

7

8

10

4

10

8

8

7,87

Kwaśniewska Natalia

8

10

8

10

-

10

10

9

9,28

Juszczak Julia

9

9

8

9

9

10

10

7

8,87

Hojnacka Żaneta

9

5

6

6

-

8

-

5

6,50

Klasa VIIb

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Łuczak Marika

8

8

8

9

7

9

9

8

7,00

Rakowska Katarzyna

5

3

6

3

2

7

6

2

4,25

Dryjańska Wiktoria

6

6

4

1

4

6

5

3

4,37

Zawodna Magdalena

10

7

10

6

6

8

-

9

8,00

Zdrojowa Zuzanna

9

10

9

7

8

8

6

10

8,37

Cubal Mateusz

8

7

9

7

5

7

6

8

7,12

Kowalska Laura

9

9

10

9

6

6

8

7

8,00

Cubal Oliwia

10

10

10

10

10

10

10

10

10,00

Handke Julia

8

9

10

10

4

9

8

7

8,12

Kuropka Marcel

10

10

10

10

9

10

9

10

9,75

Raźniak Mateusz

7

9

9

8

7

8

8

9

8,12