Szklona Liga Ortograficzna 2018/2019
(piętnasta edycja)


Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna"

I CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 5. Realizowanie jednego z założeń programu naprawczego dla szkoły podstawowej.

II UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

III WYMAGANIA
 1. Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych).
 2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej.
 3. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu, za trzeciorzędne -0,25 punktu).
 4. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 10 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.
 5. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 7. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną ufundowane nagrody.

IV ORGANIZATOR

    Regulamin konkursu opracowała pani Magdalena Rojewska.
    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu :pani Beata Sieradzka, pani Magdalena Rojewska, pani Natalia Kaczmarek.

Klasy IV

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Malwina Szymańska

9

9

10

10

-

 

 

 

 

Dominika Andrzejewska

9

10

7

9

10

 

 

 

 

Matylda Witczak

9

7

10

9

9

 

 

 

 

Szymon Nawrocki

8

7

6

2

6

 

 

 

 

Mateusz Kempa

8

9

7

8

7

 

 

 

 

Jolanta Mańczak

6

3

5

-

-

 

 

 

 

Klaudia Ostojak

5

10

9

8

-

 

 

 

 

Jakub Matysiak

4

0

6

2

4

 

 

 

 

Maksymilian Głowacki

3

1

6

0

4

 

 

 

 

Tobiasz Cubal

10

6

9

10

7

 

 

 

 

Fryderyk Kusiak

9

4

8

6

6

 

 

 

 

Natalia Wolska

8

6

-

10

5

 

 

 

 

Daniel Mikołajczak

4

2

4

-

3

 

 

 

 

Anna Czapulak

7

2

3

1

5

 

 

 

 

Klasy V

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Weronika Maniewska

8

8

7

9

4

 

 

 

 

Julia Pawlikowska

4

1

-

-

5

 

 

 

 

Maja Paszkiewicz

3

3

-

1

4

 

 

 

 

Natalia Surdukowska

9

7

-

7

8

 

 

 

 

Oliwia Prymka

3

5

-

5

4

 

 

 

 

Aleksandra Roszyk

6

-

1

5

7

 

 

 

 

Joanna Baumann

6

5

5

4

3

 

 

 

 

Maksymilian Czeleń

2

5

4

5

-

 

 

 

 

Krzysztof Gogołkiewicz

4

5

5

5

5

 

 

 

 

Dawid Skiba

-

7

8

7

3

 

 

 

 

Damian Mikołajczak

8

8

7

8

8

 

 

 

 

Kamila Sitek

0

3

0

0

4

 

 

 

 

Wiktoria Matuszczak

1

2

5

3

4

 

 

 

 

Nikola Przestacka

5

5

3

-

7

 

 

 

 

Alicja Tomaszewska

6

10

9

10

5

 

 

 

 

Laura Płócienniczak

4

4

5

6

-

 

 

 

 

Julia Gruszczyńska

6

0

4

4

6

 

 

 

 

Kacper Friebe

8

2

6

6

8

 

 

 

 

Klasy VI

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Igor Deichsler

7

3

3

6

4

 

 

 

 

Oliwia Drewniak

9

6

7

8

4

 

 

 

 

Kamila Wasik

9

7

6

4

4

 

 

 

 

Mateusz Nicke

7

6

6

4

4

 

 

 

 

Jakub Szymanek

6

2

1

0

2

 

 

 

 

Damian Surdukowski

7

8

8

8

7

 

 

 

 

Franciszek Błaszczyk

5

3

2

4

6

 

 

 

 

Jakub Handke

6

6

4

7

6

 

 

 

 

Weronika Pera

10

10

10

10

10

 

 

 

 

Weronika Makówka

10

10

10

10

10

 

 

 

 

Alicja Gabruk

10

9

9

8

9

 

 

 

 

Weronika Czaczyk

10

9

10

9

8

 

 

 

 

Wojciech Rutka

9

8

1

X

X

X

X

X

X

Klasy VII

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Zuzanna Wojciechowska

3

5

6

6

5

 

 

 

 

Julia Bierła

9

-

-

8

6

 

 

 

 

Monika Szatkowska

7

-

8

5

5

 

 

 

 

Martyna Antczak

7

5

6

5

4

 

 

 

 

Agnieszka Genstwa

8

6

8

9

8

 

 

 

 

Weronika Janc

5

4

3

4

0

 

 

 

 

Zuzanna Ostojak

8

-

0

5

7

 

 

 

 

Alicja Sobczyk

3

6

8

8

9

 

 

 

 

Łukasz Raźniak

6

8

2

4

2

 

 

 

 

Wanessa Wiśniewska

9

8

10

-

8

 

 

 

 

Agata Nawrocka

7

4

6

10

5

 

 

 

 

Adrian Marciniak

7

0

7

2

-

 

 

 

 

Klasy VIII

Imię i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Marika Bartniczak

9

7

7

-

8

 

 

 

 

Patrycja Płachta

8

7

10

8

3

 

 

 

 

Maja Cieślak

4

4

4

7

1

 

 

 

 

Aleksandra Skowron  

9

9

7

7

6

 

 

 

 

Natalia Kwaśniewska

8

7

10

7

9

 

 

 

 

Julia Juszczak

10

8

9

7

7

 

 

 

 

Bartosz Maniewski

9

6

6

7

8

 

 

 

 

Żaneta Hojnacka

9

5

5

7

6

 

 

 

 

Julia Handke

9

10

7

7

6

 

 

 

 

Marcel Kuropka

10

10

9

9

9

 

 

 

 

Mateusz Raźniak

6

6

6

7

6

 

 

 

 

Mateusz Cubal

6

7

4

5

8

 

 

 

 

Zuzanna Zdrojowa

10

10

7

10

7

 

 

 

 

Oliwia Cubal

10

10

-

10

10

 

 

 

 

Laura Kowalska

8

9

6

7

5

 

 

 

 

Agata Karolczak

6

4

4

4

5

 

 

 

 

Marika Łuczak

9

8

8

9

8