Szklona Liga Ortograficzna 2016/2017
(trzynasta edycja)


Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna"

I CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 5. Realizowanie jednego z założeń programu naprawczego dla szkoły podstawowej.

II UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

III WYMAGANIA
 1. Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych).
 2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej.
 3. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu, za trzeciorzędne -0,25 punktu).
 4. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 10 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.
 5. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 7. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną ufundowane nagrody.

IV ORGANIZATOR

    Regulamin konkursu opracowała pani Magdalena Rojewska.
    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu :pani Beata Sieradzka.


Klasa IV

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Szymanek Jakub

10

7

6

6

3

6

-

-

6,33

Surdukowski Damian

7

8

6

8

4

8

8

8

7,50

Czaczyk Weronika

10

10

10

10

10

10

9

10

9,87

Drewniak Oliwia

9

6

2

7

10

5

5

9

6,62

Szczepankiewicz Sylwia

10

5

3

3

6

5

-

-

5,33

Gabruk Alicja

8

7

1

4

7

7

5

9

6,00

Handke Jakub

9

6

5

5

7

5

4

7

6,00

Błaszczyk Franciszek

6

0

0

4

-

7

4

2

3,29

Deichsler Igor

4

4

3

4

0

5

3

3

3,25

Makówka Weronika

10

7

10

10

10

10

10

10

9,62

Owczarska Joanna

-

5

1

6

7

5

7

-

5,16

Klasa V

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Raźniak Łukasz

9

7

7

6

7

8

9

-

7,57

Antczak Martyna

10

2

7

0

5

4

6

7

5,12

Sroczyński Mikołaj

9

9

9

10

7

9

10

3

8,25

Juskowiak Weronika

7

7

2

6

9

10

6

2

6,12

Kokot Zuzanna

6

1

8

3

10

9

3

4

5,50

Nawrocka Agata

10

7

7

2

10

9

7

10

7,75

Genstwa Agnieszka

7

8

6

8

6

8

4

7

6,75

Jankowska Kinga

10

8

8

8

9

6

6

8

7,87

Wojciechowska Zuzanna

8

5

3

-

4

7

7

3

5,28

Klasa VIa

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Skowron Aleksandra

10

7

10

10

9

10

5

10

8,87

Wiśniewski Mateusz

6

2

0

4

3

4

-

-

3,16

Borowiecki Jakub

7

4

1

5

6

4

5

2

4,25

Cieślak Maja

8

7

7

6

4

4

7

5

6,25

Józwiak Joanna

9

6

3

5

8

6

4

4

5,62

Płachta Patrycja

10

9

9

6

10

9

8

8

8,37

Bartniczak Marika

10

-

7

6

8

-

-

8

-

Kwaśniewska Natalia

10

10

8

9

10

10

8

9

9,25

Juszczak Julia

10

10

7

9

10

10

10

-

9,42

Hojnacka Żaneta

10

2

5

1

6

7

4

7

5,25

Kasprzak Laura

8

6

3

7

4

5

7

4

5,50

Maniewski Bartosz

10

5

6

7

6

7

6

7

6,75

Klasa VIb

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Maćkowiak Piotr

10

8

9

9

10

9

10

10

9,17

Łuczak Marika

10

7

6

7

8

9

7

8

7,75

Rakowska Katarzyna

5

6

2

-

-

-

-

6

-

Dryjańska Wiktoria

5

7

5

5

2

3

7

6

5,00

Zawodna Magdalena

10

7

6

7

8

7

5

9

7,37

Zdrojowa Zuzanna

10

8

7

6

9

6

-

10

8,00

Cubal Mateusz

10

4

4

3

9

8

7

6

6,37

Kowalska Laura

10

-

9

6

8

3

9

8

7,57

Skiba Kacper

9

-

8

-

-

-

-

-

-

Cubal Oliwia

10

10

10

10

10

10

10

10

10,00

Handke Julia

10

9

10

7

10

6

8

10

8,75

Kuropka Marcel

10

10

10

10

10

10

10

10

10,00

Raźniak Mateusz

9

9

9

8

10

4

-

-

8,16