Szklona Liga Ortograficzna 2017/2018
(czternasta edycja)


Regulamin konkursu "Szkolna Liga Ortograficzna"

I CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 2. Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 3. Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 5. Realizowanie jednego z założeń programu naprawczego dla szkoły podstawowej.

II UCZESTNICY

    W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

III WYMAGANIA
 1. Uczniowie piszą jedno dyktando ortograficzne w miesiącu w swoich kategoriach wiekowych (klas czwartych, piątych i szóstych).
 2. Każde dyktando dotyczy jednej zasady ortograficznej.
 3. Dyktanda oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty (za błędy podstawowe - 1 punkt, za drugorzędne - 0,5 punktu, za trzeciorzędne -0,25 punktu).
 4. Za dyktando napisane bezbłędnie można zdobyć 10 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.
 5. Wyniki konkursowe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozwiązanie konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego.
 7. Dla najlepszych w ortografii uczniów zostaną ufundowane nagrody.

IV ORGANIZATOR

    Regulamin konkursu opracowała pani Magdalena Rojewska.
    Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu :pani Beata Sieradzka.


Klasa IVa

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Roszyk Aleksandra

9

6

8

6

5

7

 

 

 

Maniewska Weronika

7

7

9

8

-

9

 

 

 

Paszkiewicz Maja

0

0

2

3

2

2

 

 

 

Czeleń Maksymilian

3

7

9

5

-

-

 

 

 

Surdukowska Natalia

9

8

9

10

8

8

 

 

 

Baumann Joanna

2

3

3

0

0

1

 

 

 

Klasa IVb

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Raźniak Weronika

7

6

6

9

6

9

 

 

 

Skiba Dawid

7

6

9

7

4

10

 

 

 

Klasa V

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Szymanek Jakub

4

5

1

-

1

3

 

 

 

Surdukowski Damian

9

8

6

9

7

-

 

 

 

Czaczyk Weronika

10

10

10

9

10

10

 

 

 

Drewniak Oliwia

10

9

9

7

10

8

 

 

 

Nicke Mateusz

5

7

8

2

1

7

 

 

 

Gabruk Alicja

10

10

7

7

9

7

 

 

 

Handke Jakub

8

5

-

7

5

8

 

 

 

Banaszak Julia

10

10

10

10

10

10

 

 

 

Deichsler Igor

1

4

4

4

2

4

 

 

 

Makówka Weronika

10

10

10

10

10

10

 

 

 

Wiśniewski Julian

5

2

-

-

1

-

 

 

 

Pera Weronika

9

10

10

-

10

10

 

 

 

Wasik Kamila

8

4

5

6

4

9

 

 

 

Klasa VI

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Raźniak Łukasz

10

10

10

10

9

10

 

 

 

Antczak Martyna

7

5

3

5

3

7

 

 

 

Sroczyński Mikołaj

6

10

10

9

9

8

 

 

 

Szatkowska Weronika

6

0

-

4

-

4

 

 

 

Szatkowska Monika

7

3

-

5

4

6

 

 

 

Nawrocka Agata

10

7

10

9

7

9

 

 

 

Genstwa Agnieszka

7

6

9

7

6

-

 

 

 

Jankowska Kinga

7

0

7

8

8

6

 

 

 

Wojciechowska Zuzanna

5

6

6

7

4

1

 

 

 

Chudy Bartosz

5

2

5

0

3

1

 

 

 

Sobczyk Alicja

6

5

5

4

7

4

 

 

 

Ostojska Wiktoria

7

8

6

7

6

9

 

 

 

Bierła Julia

7

7

5

8

7

8

 

 

 

Klasa VIIa

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Skowron Aleksandra

10

9

9

10

8

10

 

 

 

Marciniak Adrian

2

8

5

3

2

4

 

 

 

Jerszyńska Oliwia

6

-

0

-

0

-

 

 

 

Cieślak Maja

5

5

8

2

5

-

 

 

 

Płachta Patrycja

9

7

7

10

6

10

 

 

 

Bartniczak Marika

8

7

8

10

4

10

 

 

 

Kwaśniewska Natalia

8

10

8

10

-

10

 

 

 

Juszczak Julia

9

9

8

9

9

10

 

 

 

Hojnacka Żaneta

9

5

6

6

-

8

 

 

 

Klasa VIIb

Nazwisko Imię

Liczba uzyskanych punktów

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

Łuczak Marika

8

8

8

9

7

9

 

 

 

Rakowska Katarzyna

5

3

6

3

2

7

 

 

 

Dryjańska Wiktoria

6

6

4

1

4

6

 

 

 

Zawodna Magdalena

10

7

10

6

6

8

 

 

 

Zdrojowa Zuzanna

9

10

9

7

8

8

 

 

 

Cubal Mateusz

8

7

9

7

5

7

 

 

 

Kowalska Laura

9

9

10

9

6

6

 

 

 

Cubal Oliwia

10

10

10

10

10

10

 

 

 

Handke Julia

8

9

10

10

4

9

 

 

 

Kuropka Marcel

10

10

10

10

9

10

 

 

 

Raźniak Mateusz

7

9

9

8

7

8