Informacje dotycz±ce konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024


Obszary wymaganej wiedzy, zakres oczekiwanych umiejętno¶ci i wykaz pomocnej literatury na poszczególnych stopniach wojewódzkich konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Wojewódzki Konkurs Historyczny


Regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024

Regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024