Informacje dotyczące konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021


Obszary wymaganej wiedzy, zakres oczekiwanych umiejętności i wykaz pomocnej literatury na poszczególnych stopniach wojewódzkich konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego


Regulaminy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Historyczny

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Regulamin - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego


Załączniki do regulaminów:

Z-1 druk oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji regulaminu konkursu

Z-2 druk oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Z-3 druk zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie danych osobowych i wyników