Materiały na lekcje informatyki dla klasy II gimnazjum (sala nr 12)


Witam!
Zadania, które należy wykonać:


1 Notatka - Skróty używane w informatyce (Ostateczny termin oddania zadania 30.09.2017 r.)

Notatkę należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym albo w programie OpenOffice Writer.

W informatyce używa się wiele skrótów, najczęściej są to skróty trzyliterowe pochodzące z języka angielskiego. Są one tak bardzo popularne, że często zapomina się, czego one dotyczą. Aby je zrozumieć proponuję Wam wykonanie następującego ćwiczenia.

Wymagania i wskazówki:

Pojęcie informatyczne dotyczące sprzętu komputerowego:

RAM (ang. Random Access Memory)
ROM (ang. Read Only Memory)


HDD (ang. Hard Disk Drive) - dysk twardy
FDD (ang. Floppy Disk Drive) - stacja dyskietek


CPU (ang. Central Processing Unit) - processor
GPU (ang. Graphics Processing Unit)


LCD (ang. Liquid Crystal Display) - wyświetlacz ciekłokrystaliczny
CRT (ang. Cathode Ray Tube) - monitor kineskopowy


LPT - port równoległy
USB (ang. Universal Serial Bus}
Bluetooth
FireWire (IEEE 1394)


Pojęcie informatyczne dotyczące sieci komputerowej:

LAN (ang. Local Area Network)
MAN (ang. Metropolitan Area Network)
WAN (ang. Wide Area Network)
WLAN (ang. Wireless LAN)
TCP (ang. Transmission Control Protocol)
HTML (ang. Hyper Text Markup Language)
PHP - skryptowy język programowania


2 Plan lekcji (Ostateczny termin oddania zadania 14.10.2017 r.)

Plan lekcji należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym albo w programie OpenOffice Writer.

Wymagania wskazówki:

Wzór planu lekcji (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Plan lekcji

Wzór kolorowych planów lekcji. Drugi wykonała Klaudia Dekert (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Plan lekcji kolorowy
Plan lekcji kolorowy Klaudia Dekert

3 Życiorys (Ostateczny termin oddania zadania 18.11.2017 r.)

Życiorys należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym albo w programie OpenOffice Writer.

Wymagania wskazówki:

Wzór życiorysu (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)
Życiorys


4 Kodowanie w Scratch - Wprowadzenie (Ostateczny termin oddania zadania do dnia 04.01.2018 r.)
Do tego ćwiczenia należy użyć programu Scratch dostępnego w Internecie. Polecam założenie konta - wtedy projekty zostaną zapisane na Twoim koncie.

Wymagania i wskazówki:
  1. Otwórz program Scratch.
  2. Wykonaj scenkę składającą się z co najmniej dwóch duszków (tematyka zima, święta, spotkanie koleżeńskie).
  3. Duszki mają się ruszać oraz mogą pojawiać się "dymki" z odpowiednimi tekstami.
  4. Postaraj się, aby skrypty były skomplikowane a całość wyglądała estetycznie

Przykład skromnej scenki (kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej),
Kodowanie w Scratch - Walentynka


Powodzenia
Łukasz Mrowicki