Z HISTORII SZKOŁY


Opiekunem merytorycznym tej podstrony jest pan mgr Wojciech Talaga.

Skrócona historia Ciświcy (1218r. - 1945r.)


Osada ta miała w przeszłości też inne nazwy: Cziswicza, Czyświca, Ciświce, Cisvic. Kto i kiedy dokładnie kościół w Siedleminie założył nie wiadomo, ponoć już krótko po 1085r. otrzymuje kościół parafialny włość rycerska w Siedleminie. Jednakże po raz pierwszy kościół św. Mikołaja w siedzibie Zarembów wspomniany jest w 1218r natomiast pleban Marcin wymieniony w dokumencie z 30.04.1217r. Czy parafia w Siedleminie była macierzystą Jarocina i okolic, to wątpliwe. Jednakże pleban nazwany był "praepositus" może ze względu na rozmiar parafii. Należały do niej - Siedlemin, Ciświca, Roszków z dziedziną Kopaczewo. Na dawną znaczną jej rozległość świadczą niektóre trzony uposażenia tej parafii: z trzech łanów roli w Siedleminie i roli w Potarzycy, z dziesiątej części cła jarocińskiego, działy kmiece z Jarocina i Bogusławia, z Mieszkowa, z dwóch części Kątów, z Radlina, Ciświcy, Kopaczewa, z dwóch łanów i sołectwa w Noskowie, z Cielczy, Potarzycy i Kapalicy, dziesięciny folwarczne z parafii.

Dawna wieś Ciświca istniała już w 1218 r. i należała do parafii Siedlemin (pleban Marcin). Ważnym momentem dla Ciświcy był rok 1257, kiedy to książę Bolesław Pobożny nadał sąsiadującej osadzie - Jarocinowi prawa miejskie.

Łukaszewicz podaje, że Siedlemin to gniazdo starożytnej rodziny wielkopolskiej Siedlemińskich, niewiadomego herbu. Oni też założyli kościół parafialny. Jednym z pierwszych właścicieli Siedlemina był Wacław Zaremba z Jaraczewa (1390r.). Właścicielami Ciświcy byli m.in. najpierw panowie z Siedlemina, a później Barbara Kopczyńska i Maciej Komorski z Jarocina (1578r.), Feliks Sośnicki (1618r.), Józef Stefan Radoliński (1728r.), Jan Radoliński, podkomorzy wschowski (ok.1793r.). W XIX Jarocin był majoratem, do którego należały folwarki Bogusław, Ciświce i Roszków, a właścicielem był książę Hugon z Radolina Radoliński w Jarocinie i Berlinie. Gwoli ścisłości Radolińscy byli panami tych ziem do zimy 1945r.

Była to wieś usytuowana na trakcie jarocińsko - koźmińskim (część starego traktu toruńsko - wrocławskiego). Przez Jarocin (Ciświcę), Koźmin Wlkp. jechali kupcy i Krzyżacy w średniowieczu w kierunku Wrocławia.

Około 1660r. na miejscu pierwotnego kościoła w Siedleminie powstał drugi drewniany wystawiony dzięki (wg wizyty Gnińskiego z 1683r.) przez proboszcza Błażeja Srockiego, Andrzeja Przyjemskiego, chorążego kaliskiego i przy pomocy całej parafii. Księgi parafialne zaczynają się od 1724r. W Siedleminie na miejscu drewnianego kościoła zbudowano w latach 1846 - 1847 murowany z fundacji Stanisława Modlibowskiego, rozbudowany i przekształcony w latach 1928 - 1929 wg projektu arch. Rogera Sławskiego.

W XVIIw. i XVIIIw. na tych terenach było dużo lasów (borów). Jan Radoliński sprzedał w 1764r. kupcowi wieluńskiemu Wojciechowi Teperowi 405 dębów z Roszkowa i Ciświcy, a w 1780r. Grzegorzowi Henrykowi Teperowi 400 dębów z borów ciświckich, zwanych Skórzewie i Dąbrowa.

W wyniku II rozbioru (1793r.) Wielkopolska, a wraz z nią Ziemia Jarocińska znalazły się pod okupacją pruską. Wraz z rozbiorami rozpoczęła się germanizacja tych terenów, czyli narzucanie kultury i języka niemieckiego. Zmuszano w ten sposób Polaków do posługiwania się językiem zaborcy. Zniemczano też polskie imiona, nazwiska, nazwy miejscowości, np. Jarocin - Jarotschin; Cerekwica - Zerkwitz; Radliniec - Wilhelmswalde; Witaszyczki - Lichtenthal; Witaszyce - Wildschütz; Roszków - Rossdorf; Mieszków - Müllebfelde.

Na sołtysa Ciświcy - Franciszka Cieślaka. Prusacy wywierali nacisk, by ten popierał ich wśród tutejszej ludności. Nasz krajan zrezygnował z urzędu.

W II połowie XIXw. wieś Ciswice w powiecie pleszewskim liczyła 42 domy, 358 mieszkańców, 352 katolików, 6 ewangelików, 124 analfabetów. W tym też okresie narodziła się idea pracy organicznej. Polegała ona na podnoszeniu poziomu intelektualnego Polaków (wiedza, wykształcenie) i gospodarczego oraz kulturalnego. W XIX wieku folwark w Ciświcy wchodził w skład majoratu Jarocin (3190 ha), który należał do księcia Hugona z Radolina Radolińskiego. Należy nadmienić, że właścicielami ziemi w powiecie jarocińskim byli głównie Polacy. Na tym obszarze dominowało rolnictwo, W Ciświcy pojawiły się maszyny rolnicze. Uprawiano zboże i buraki cukrowe (Cukrownia Witaszyce - 1897r.). Dużą rolę odgrywała hodowla (tucz bydła i owiec) oraz uprawa roślin paszowych. Polskie majątki były na ogół na wysokim poziomie, by sprostać konkurencji ze strony Niemców. By być niezależnym od niemieckiego przemysłu spożywczego w majoracie posiadano: dwie gorzelnie, browar, olejnie, tartak, cegielnię parową i polną. Mało znaną rolę, a olbrzymią w dziedzinie kultury ludowej na Ziemi Jarocińskiej, odegrały snutki golińskie. jest to haft nasuwany wykonywany przez panie z Goliny. Najświetniejszy rozkwit przypada na II połowę XIX w. Golinianki swoim haftem zdobiły płócienne fryzki, czepki, fartuchy i koszulki.

Historia szkoły


Historia szkoły w Ciświcy opracowana jest głównie w oparciu o posiadane kroniki - polską i niemiecką. Rodzima kronika nie jest oryginałem (zaginęła lub została zniszczona podczas II wojny światowej). Ten dokument odtworzyła niejako Zofia Leichertówna w roku 1945. Oparliśmy się także o nowo znalezione w szkole: album świadectw z lat 1924 - 1931 oraz napisany w języku niemieckim album dokumentujący uczniów, którzy ukończyli szkołę katolicką w Ciświcy za lata 1896 - 1912 (Album der Katolischen Schule).Ay poznać stare dzieje szkoły i wsi nauczycielka udała się do najstarszych mieszkańców Ciświcy. W owym czasie byli to: p. Franciszek Banaszak (ur. 1877 r.), p. Michał Banaszak (ur. 1871 r.) i p. Jan Bartkowiak (ur. 1869 r.) Panowie wspominali o starej szkole, która znajdowała się w ogrodzie przy obecnej siedzibie szkoły. Był to stary budynek pokryty słomą. Był to rok ok. 1876 a nauczycielem był pan Glazowski, który mieszkał w pobliżu budki kolejowej. Innymi nauczycielami w latach 1896 - 1912 byli: Schulz, Kutzner, Żorawski (?), Sonnenberg, Sych. Na podstawie albumu dokumentującego uczniów, którzy ukończyli katolicką szkołę w Ciświcy za lata 1896 - 1912 (Album der Katolischen Schule) nauczno następujacych przedmiotów: pilność i pracowitość, frekwencja, arytmetyka, śpiew, gimnastyka, religia, niemiecki (czytanie, mówienie, pisanie) oraz prace ręczne (technika).W latach 80-tych XIX wieku starą szkołę rozebrano. Nowa została wybudowana w latach 1884 - 1885 r. Był to piętrowy budynek o dwóch salach lekcyjnych i dwóch mieszkaniach dla nauczycieli. Kierownikiem był nadal p. Glazowski, oprócz niego nauczycielami byli p. Pas, p. Jagsch, a po nim p. Dobry. Nadal nauczano przedmioty wymienione wyżej.W 1909 r. na miejsce emerytowanego p. Glazowskiego przybył z Żegocina p. Leonard Sych. W 1902 r. w szkole w Ciświcy Niemcy założyli książkę zarządzeń. Ma ona dzisiaj charakter kroniki i jest napisana gotykiem pisanym. W większości są to rozporządzenia niemieckiego inspektora i dyrektora szkoły.Według albumu świadectw z lat 1924 - 1931 dzieci uczyły się następujących przedmiotów: zachowanie, religia, język polski, język niemiecki (nie występuje na świadectwach od 1923r), fizyka i chemia (nie występują na świadectwach od 1925r.), rachunki i geometria, geografia, historia, nauki przyrodnicze, pisanie, rysunki, śpiew, roboty ręczne. Była to szkoła podstawowa dwu- i trzyklasowa. Nauczycielami byli w tym czasie: Sych (kierownik), Maria Zawdzka, Leichertówna, Krukowska, Helena Adamkowa.

W 1931 r. na emeryturę odszedł długoletni dyrektor szkoły p. Sych, a na jego miejsce kierownikiem został, w drodze konkursu, p. Karol Winiarski z Dobieszczyzny. Równocześnie zaczęła uczyć p. Leichertówna, dzięki której została odtworzona obecna kronika. Do roku 1932 r. była to trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. A po reformie ministra Janusza Jędrzejewicza stała się szkołą pięcioklasową (nazwa na pieczątce szkolnej podaje nazwę placówki: Szkoła Katolicka w Ciświcy, powiat jarociński). Uczono wtedy: języka polskiego, religii, rachunków z geometrią, przyrody, geografii, nauki o Polsce współczesnej, rysunków , śpiewu i Ćwiczeń cielesnych. Nauczano w dwóch salach, śpiewu i rysunku uczono w polu, gimnastyki na boisku lub w stodole.


Kierownik szkoły chciał polepszyć warunki nauki i pracy. Pomoc zaoferowało Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych. Przy pomocy władz szkoły sporządzono kosztorys. Poparcia udzieliło Kuratorium Szkolne z Poznania. Otrzymano dotacje bezzwrotną w wysokości 18 000 złotych i zapomogę zwrotną w wysokości 8 000 złotych (miał ją spłacić samorząd gminy). W budowie pomagali rodzice i pobliski majątek. Od czerwca do grudnia 1934 r. zbudowano pięć nowych sal lekcyjnych. 9 maja 1935 r. na otwarcie nowej szkoły przybyli goście - starosta, burmistrz Rogalski, inspektor szkolny. Mszę święto odprawił ks. Aleksy Sobaszek z Siedlemina.


Co jakiś czas odbywały się wycieczki kilkudniowe (Wieliczka, Zakopane, Kraków) lub jednodniowe (Witaszyce, Krotoszyn i okoliczne wioski). W roku 1939 kilkudniowe opady spowodowały wylanie pobliskiego strumyka i zalanie pól.


W grudniu 1939 r. Niemiecka policja dokonała rewizji w szkole. Spalono też księgozbiór szkolny. Polskich nauczycieli wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Wywieziono dokumenty i chorągwie organizacji szkolnych, a pomoce szkolne zniszczono. Nauczycielami zostali Niemcy bez pedagogicznego wykształcenia. Dzieci musiały uczęszczać do szkoły pieszo, gdyż za korzystanie z komunikacji groziła chłosta. Nauczano czystości, porządku, posłuszeństwa wobec Niemców. Oprócz tego uczniowie powinni znać język niemiecki, cztery działania arytmetyczne oraz znajomość miar wag i monet.


W 1940 r. władze okupacyjne włączyły w granice miasta Ciświcę, Ługi i folwark Bogusław. Granicą było dotychczas torowisko.


W styczniu 1945 r. do Jarocina wkroczyła Armia Czerwona. Szkoła wznowiła działalność.W roku 1998 dobudowane zostało nowe skrzydło szkoły.W 2003 r. powstał Zespół Szkół, do którego należą Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 3.


Wygląd budynku szkoły od strony dziedzińca w 2006 r.
Wygląd budynku szkoły od strony boisk sportowych w 2006 r.Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. Zespołowi Szkół Nr 3 w Jarocinie nadano imię 750-lecia Jarocina. W związku z tym wydarzeniem dnia 9 listopada 2006 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Jarocinie. W trakcie odprawianej mszy ksiądz Proboszcz Andrzej Piłat dokonał poświęcenia sztandaru szkolnego. Po zakończonej mszy cała społeczność uczniowska, zaproszeni goście, rodzice przemaszerowali do szkoły na dziedziniec szkolny. Pani dyrektor szkoły mgr Maria Sobczak powitała wszystkich zebranych i przybyłych gości. Na uroczystości nadania imienia bardzo licznie pojawili się dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Jarocin. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych, przedstawiciele Fundacji 750 - lecia Jarocina, Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarządu Osiedla Ciświca, PCK oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nad wejściem do szkoły, odsłonięta została tablica pamiątkowa, na której umieszczono imię patrona "750 - lecia Jarocina". Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Proboszcz Andrzej Piłat. Po poświęceniu tablicy po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły. W godzinach popołudniowych w Jarocińskim Ośrodku Kultury nastąpiło przekazanie prze rodziców sztandaru dyrekcji szkoły, następnie przekazanie sztandaru młodzieży szkolnej. Po tych uroczystościach odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. 750 - lecia Jarocina pod kierunkiem dyrekcji i wielu nauczycieli.

Podczas wakacji letnich w 2008 r. w szkole odbyły się remonty na wielką skalę. Wymieniona została stolarka drzwiowa i okienna oraz zawory instalacji centralnego ogrzewania, a ściany zewnętrzne zostały ocieplone oraz pomalowane. Natomiast dach sali gimnastycznej został ocieplony. Inwestycja współfinansowana została przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prace termomodernizacyjne wykonywała firma "Bryll-Bud". Podczas tych prac zmodernizowano również system monitoringu wizyjnego, przygotowując instalację elektryczną pod większą liczbę kamer. Również podczas przerwy wakacyjnej zmienił oblicze parking przy szkole, który pokryty został kostką brukową. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 dnia 1 września 2008 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku parkingu przy szkole z udziałem m. in. Burmistrza Jarocina p. Adama Pawlickiego. Natomiast proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej - ks. Andrzej Piłat poświecił parking i odnowioną szkołę.


Dnia 28 marca 2009 roku obchodziliśmy uroczystość 790-lecia Ciświcy. Z tej okazji można było obejrzeć w szkole ciekawą część artystyczną oraz wystawę historyczną poświęconą Ciświcy. Wszyscy chętni mieli też możliwość zakupienia dwóch książek. Jedna to twórczość uczniów naszej szkoły dotycząca Jarocina zebrana w tomiku "Tu jest moje miejsce". Druga pozycja to ciekawe opracowanie naukowe autorstwa wieloletniego nauczyciela historii w tej szkole - pana Wojciecha Talagi pod tytułem "Historia Ciświcy na tle Ziemi Jarocińskiej oraz Wielkopolski w latach 1218 - 1945".


Dnia 12 maja 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego usytuowanego na terenie szkoły. Miasteczko powstało ze środków Wielkopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, który przekazał wyposażenie miasteczka w postaci materiałów budowlanych i znaków drogowych oraz Gminy Jarocin, która pokryła z kolei koszty realizacji przedsięwzięcia. Wykonawcą obiektu był Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, natomiast ogrodzenie wykonała spółka Eko-Dbaj. Dzieci oraz młodzież w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego w sposób teoretyczny oraz praktyczny będą mogli zdobywać wiedzę na temat zasad prawidłowego poruszania się po jezdni. Miasteczko będzie pomocne także osobom, które przygotowują się do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Inaugurację uświetnił wyjątkowy program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.
Dnia 21 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Inwestycja obejmowała boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki i siatkówki oraz budynek sanitarno - szatniowy, który został zaprojektowany tak, aby był także zapleczem dla przyszłej sali sportowej. Obiekt, którego budowa kosztowała blisko 1,8 mln złotych, wykonała firma NEST Sp. z o.o. z Wrocławia. Budowa kompleksu była możliwa dzięki środkom z budżetu gminy Jarocin oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które dołożyły po 333 tys. zł. Przecięcia wstęgi dokonali: pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Jarocinie - Maria Sobczak, pani Maria Skrodzka - przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pani Zdzisława Pilarczyk - radna Rady Miejskiej w Jarocinie, pan Adam Pawlicki - Burmistrz Jarocina, pan Mikołaj Szymczak - starosta Powiatu Jarocińskiego oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego gimnazjum Marek Wiła. W tym momencie w niebo poszybowały biało - czerwone balony. Następnie proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej - ks. Andrzej Piłata poświecił nowo otwarte boisko. Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły.


Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 miała dla całej społeczności szkolnej i lokalnej szczególną wagę. To właśnie tego dnia oddano do użytku, długo wyczekiwaną, pełnowymiarową salę gimnastyczną. Nauczyciele szkoły wraz z uczniami włożyli wiele wysiłku w przygotowanie widowiskowej akademii i pięknej dekoracji. Nie obyło się bez "Apelu olimpijskiego" i znicza oraz prezentacji grupy sportowej, tanecznej i śpiewającej. Na ręce pani dyrektor mgr Elżbiety Kuderczak uczniowie przekazali przyrzeczenie:
"W imieniu wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina przyrzekamy, że będziemy współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. Przyrzekamy uczestniczyć we wszystkich zajęciach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły."
Zaproszeni goście dokonali oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej poprzez przecięcie biało-czerwonej wstęgi, której odcięte kawałki z przymocowanymi balonami wypełnionymi helem, wzniosły się do góry. Znamienitymi gośćmi byli: burmistrz Jarocina pan Adam Pawlicki, wiceburmistrz p. R. Kaźmierczak, dyrektor Wydziału Oświaty p. B. Kubacka, wykonawcy REM-BUD p. R. Grzebyszak, p. G. Wiatrowska, mgr. inż. R Fórmankiewicz, projektant z Pracowni Projektowej Kowalski, inspektor nadzoru p. G. Klonowski, Spółka Jarocin - Sport - p. P. Musielak, ksiądz Proboszcz A. Piłat, przedstawiciele Rady Miejskiej - p. W. Gibasiewicz, p. Z. Pilarczyk, p. Z. Wojciechowski, starosta powiatu p. Bartosz Walczak, wicestarostowie - p. M. Szymczak, p. M. Drzazga, przewodniczący Rady Powiatu p. J. Szczerbań, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Jarocin, p. A. Stachowiak, p. M. Fijałkowski oraz emerytowany dyrektor ZS nr 3 p. M. Sobczak.

Fotorelacja z budowy sali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 im. 750- lecia Jarocina

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016'

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016


Dnia 9 listopada 2016 r. na dziedzińcu Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie odsłonięto pomnik poświęcony, pochodzącym z osiedli Ciświca i Ługi, uczestnikom Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej. Przed odsłonięciem obelisku, czyli częścią oficjalną wydarzenia, zgromadzonych gości zaproszono do sali gimnastycznej szkoły, gdzie zaprezentowano krótki montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji zbliżającego się Narodowego Święta oraz uczczenia pamięci bohaterów Powstania Wielkopolskiego oraz II wojny światowej. Odśpiewano hymn Polski, a harcerze zapalili znicze przy symbolicznych brzozowych krzyżach z nazwiskami lokalnych bohaterów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest regionalista i historyk ZS nr 3, pan Wojciech Talaga. W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak, radni miejscy Zdzisława Pilarczyk i Zdzisław Wojciechowski, proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej ks. kanonik Andrzej Piłat, Jadwiga Rebelska, córka Jana Mąki uczestnika II wojny światowej oraz Tadeusz Baranowski i Marian Czaczyk - wnukowie Ludwika Baranowskiego uczestnika Powstania Wielkopolskiego.

Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego pochodzący z osiedli Ciświca i Ługi:
Ludwik Baranowski
Ludwik Florczyk
Jan Karolczak
Józef Miękus
Wacław Wawrzyniak
Ignacy Błaszczyk
Wincenty Florczyk
Jan Kubiak
Leonard Sych
Franciszek Basiński

Uczestnicy II wojny światowej pochodzący z osiedli Ciświca i Ługi:
Ks. Jan Pewniak
Kazimierz Hajdasz
Józef Bajerowicz
Kazimierz Czaczyk
Jan Wojtczak
Jan Szczepański
Jan Mąka
Marcin Chojnacki
Czesław Michalski
Antoni Krobski

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika

Odsloniecie Pomnika


W wyniku reformy oświaty od początku roku szkolnego 2017/2018 roku szkoła stała się 8-letnią Szkołą Podstawową nr 3, co pociągnęło za sobą utratę imienia. Pani dyrektor Elżbieta Kuderczak podjęła stosowne kroki, aby nadać szkole nowe imię. Dlatego na korytarzach - górnym i dolnym - pojawiły się na gazetkach informacje dotyczące wyboru nowego patrona naszej szkoły. W głosowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli zwyciężył ksiądz Jan Twardowski został patronem Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Gazetka - ogłoszenie o wyborze patrona szkoły

Gazetka - ogłoszenie o wyborze patrona szkoły

Ks. Jan Twardowski - patron szkoły


29 maja 2018 roku w naszej szkole miało miejsce bardzo doniosłe wydarzenie. Obchodziliśmy bowiem trzy ważne uroczystości: 800-lecie Ciświcy, 185-lecie naszej szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. kanonika Andrzeja Piłata w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej. Podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru. Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole. Część oficjalna zaczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie pani dyrektor Elżbieta Kuderczak serdecznie powitała wszystkich przybyłych: zaproszonych gości, mieszkańców Ciświcy, grono nauczycielskie, rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu podkreśliła wagę i znaczenie uroczystości. Następnie burmistrz Jarocina pan Adam Pawlicki odczytał Uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu imienia Szkole Podstawowej nr 3, po czym razem z panią dyrektor symbolicznie odsłonili tablicę pamiątkową z imieniem szkoły, która będzie się znajdować nad wejściem do budynku od strony dziedzińca.
Kolejnym doniosłym momentem było wprowadzenie sztandaru przez poczet sztandarowy rodziców. Nastąpiła prezentacja sztandaru i przymocowanie tabliczki upamiętniającej jego ufundowanie. Rodzice przekazali sztandar pani dyrektor, która uroczyście wręczyła go pocztowi sztandarowemu uczniów, po czym sześcioro przedstawicieli uczniów złożyło ślubowanie na sztandar.
Po ślubowaniu burmistrz i pani dyrektor oraz inni zaproszeni goście udali się do nowo powstałej sali językowej, aby dokonać jej oficjalnego otwarcia. Potem przy wejściu do szkoły uroczyście odsłonięto Kącik Patrona Szkoły ks. Jana Twardowskiego.
Pod koniec części oficjalnej głos zajęli zaproszeni goście: burmistrz Jarocina pan Adam Pawlicki, Wielkopolski Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga, ks. kanonik Andrzej Piłat, pani wicedyrektor Iwona Pawełczyk, która odczytała list ministra oświaty, radny pani Zdzisław Wojciechowski, radna pani Zdzisława Pilarczyk oraz pani Agata Musioł - w imieniu przybyłych dyrektorów szkół.
Część oficjalną zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru.
W części artystycznej widzowie najpierw posłuchali pieśni "Jest takie osiedle" w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Ciświczanie", a następnie zobaczyli inscenizację legendy o powstaniu Ciświcy. Potem pan Wojciech Talaga promował swoją najnowszą książkę "Historia Ciświcy XIII - XX wiek".
Ponieważ obchodziliśmy 185-lecie istnienia naszej szkoły, nie mogło zabraknąć historii tej placówki, która została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, pokazującej jej dzieje od chwili powstania aż do dzisiaj.
Widzowie wysłuchali także recytacji pięknych wierszy naszego patrona, ks. Jana Twardowskiego - wierszy, które pokazywały jego miłość do ludzi i przyrody. Uśmiechy na twarzach oglądających wywołały humorystyczne anegdoty z życia ks. Twardowskiego. Część artystyczną zakończyło wykonanie piosenki "Do przodu, Trójko!" przy współudziale publiczności.
Na korytarzach szkoły można było oglądać wystawy poświęcone: twórczości ks. Jana Twardowskiego, Zespołowi Śpiewaczemu "Ciświczanie", wolontariatowi (renowacja mogił żołnierzy Powstania Wielopolskiego) oraz kroniki szkolne i ilustracje do legendy o powstaniu Ciświcy.

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego

Uroczystość 800-lecia Ciświcy, 185-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie imienia ks. Jana Twardowskiego


Wykaz kierowników i dyrektorów w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie i Zespołu Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina:
p. Glazowski (1876 - 1909)
p. Leonard Sych (1909 - 1931)
p. Karol Winiarski (1931 - 1950)
p. Mieczysław Siwiński (1950 - 1973)
p. Jerzy Jędrzejewski (1973 - 1992)
p. Jolanta Mejzińska (1992 - 2002)
p. Maria Sobczak (2002 - 2013)
p. Anna Witczak - Janowska (2013 - 2015)
p. Elżbieta Kuderczak (2015 - )


Jeśli mają Państwo ciekawe materiały związane ze szkołą lub Ciświcą (stare zdjęcia, dyplomy, itp.) i chcieliby się Państwo podzielić tymi informacjami, to prosimy o kontakt:
Listownie:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
63-200 JAROCIN
ul. Wrocławska 168
z dopiskiem: "Z historii szkoły"
Telefonicznie: 62 747- 22-38
E- mail: jarocin-sp3@wp.pl albo szkolapodstawowanr3@jarocin.pl