Gazetka "FLESZ"


OPIEKUN: pani Magdalena Rojewska


Logo gazekki FLESZ

Gazetka ukazuje się raz na dwa miesiące (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec). Nakład wynosi 20 egzemplarzy. Cena 1 zł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki uczniowie otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Redaktor naczelny:
Aleksandra Krawiec

Zastępca redaktora naczelnego:
Tomasz Sip

Dziennikarze
Natalia Drewniak
Olga Sroczyńska
Marcin Tułaza
Igor Skowron
Agata Konieczna

Ilustratorzy:
Sandra Piechota
Letycja Migaszewska
Daniel Hojnacki


Plan pracy redakcji gazetki szkolnej "FLESZ" w roku szkolnym 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 redakcja gazetki szkolnej "FLESZ" planuje podjąć następujące działania:

  1. We wrześniu wybrać redaktora naczelnego i członków redakcji,
  2. Wydawać gazetkę raz na dwa miesiące (w październiku, grudniu, lutym, kwietniu i czerwcu), co daje pięć numerów w roku szkolnym,
  3. Wziąć udział w kolejnej edycji Regionalnego Konkursu Gazet Szkolnych,
  4. Zorganizować wycieczkę do redakcji "Gazety Jarocińskiej",
  5. Przeprowadzić konkursy dla czytelników gazetki.