Strona pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
w roku szkolnym 2011/2012


Quod discis, tibi discis
-"Czego się uczysz, dla siebie się uczysz"
(Cyceron)


PEDAGOG SZKOLNY
I DORADCA ZAWODOWY

mgr Elżbieta Zamaria

pedagog.zs3@gmail.com
www.trojkajarocin.pl


PONIEDZIAŁEK 12:00 - 16:00
WTOREK 8:00 - 12:00
¦RODA 10:30 - 14:30
CZWARTEK 10:30 - 14:30
PIˇTEK 9:00 - 13:00

Zajęcia socjoterapeutyczne: ¦roda 14:30 - 15:30
terapia pedagogiczna: Czwartek 14:30 - 15:30


Przypominamy!
Gazetka profilaktyczna dla klas I - IV jest wydawana w kolorze czarno-białym, aby uczniowie mogli być jej współautorami. Co dwa miesi±ce s± ogłaszane konkursy na najstaranniej i najpiękniej pokolorowany dwumiesięcznik. Czasopismo rozdawane jest najgrzeczniejszym dzieciom miesi±ca, wytypowanym przez klasę i wychowawcę. Pozostali uczniowie mog± sobie sami wydrukować pisemko i pokolorować. Zapraszamy do zabawy!!!

Numer 1 dwumiesięcznika profilaktycznego "Gazetka Pedagoga Szkolnego" dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej
Numer 2 dwumiesięcznika profilaktycznego "Gazetka Pedagoga Szkolnego" dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej
Numer 3 dwumiesięcznika profilaktycznego "Gazetka Pedagoga Szkolnego" dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej
Numer 4 dwumiesięcznika profilaktycznego "Gazetka Pedagoga Szkolnego" dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej


Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina


Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia JarocinaArtykuł, który ukazał się w Gazecie Jarocińskiej z 9 grudnia 2011 [Nr 49 (1104)], a dotyczył akcji charytatywnej fundacji "Dziewczynka z zapałkami".

Artykuł z Gazety Jarocińskiej z 9 grudnia 2011 [Nr 49 (1104)]
(kliknij na rysunek, aby zobaczyć dokładniej)

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina
Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina