"Ukończenie nauki w gimnazjum"


Dnia 22 czerwca 2006r.odbyło się na sali gimnastycznej uroczysto¶ć ukończenie nauki w gimnazjum. Uczniowie klas trzecich przygotowali czę¶ć artystyczn±, na której rozdano nauczycielom Oskary.