Wyjazd na basen do Leszna


Dnia 5 kwietnia uczniowie naszej szkoły pojechali na basen do Leszna. Pojechało 40 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a także kilku uczniów z Gimnazjum w Cielczy. Opiekunami byli pan D. Kornobis i pani J. Telega. Spędzili tam dwie godziny, a w drodze powrotnej odwiedzili McDonald. Wszyscy bawili się ¶wietnie.