Misterium Paschalne pt. "Z chrystusem wczoraj, dzi¶ i na wieki"KANGUR 2006"


Dnia 7 kwietnia 2006 o godz. 17:30 odbyło się w ko¶ciele pw. Matki Bożej Fatimskiej Misterium Paschalne pt. "Z Chrystusem wczoraj, dzi¶ i na wieki". Przedstawienie przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Jarocinie pod kierunkiem nauczycieli: p. Justyny Kmieć, p. Elżbiety Kuderczak oraz p. Julity Telegi. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce wielkopostnej, przedstaawili balladę o krzyżu, a w misterium ukazali ostatnie dni z życia Chrystusa (ustanowienie Eucharystii kapłaństwa). Wydarzenia Wielkopi±tkowe oraz zmartwychwstanie Chrystusa zebrani mogli obejrzeć podczas projekcji fragmentu filmu pt. "Maryja, córka swojego Syna". Cało¶ć przeplatana była pie¶niami w wykonaniu zespołu ¶piewaczego "Ci¶wiczanie" i chórku ko¶cielnego.