Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Jarocin
Prelekcja "Nietypowe zachowania zwierząt"


Na zaproszenie Dyrektora Szkoły w dniu 21 marca 2006 r. przybył do szkoły Jan Suder - leśnik, pracownik Nadleśnictwa Jarocin z prelekcją dla dzieci klas 0 - III pt. "Nietypowe zachowania zwierząt". Leśnik szczegółowo przedstawił nietypowe zachowania zwierząt, w tym dzikiego ptactwa, które mogą sugerować chorobę "ptasią grypę", a także przekazał zalecenia dotyczące unikania miejsc bytowania dzikiego ptactwa, niedotykania chorych lub martwych zwierząt dzikich, mycia rąk po każdorazowym zetknięciu z ptactwem zarówno dzikim jak i hodowlanym. Prelekcje zakończył leśnym pozdrowieniem "DARZ BÓR" Niech się darzy - w zdrowiu, w nauce, w pracy.