Otwarcie biblioteki


Dnia 10 marca 2006 r. o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie odbyło się otwarcie biblioteki. Na uroczyste otwarcie nowej biblioteki przybyli:


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Jarocinie mgr Maria Sobczak powitała wszystkich przybyłych gości, w imieniu własnym i całej społeczności uczniowskiej. Po oficjalnym powitaniu gości panu dyrektor przedstawiła kilka ważnych informacji dotyczących powstania nowych pomieszczeń biblioteki:

"W roku szkolnym 2003/2004 uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 r. powołano Zespół Szkół Nr 3 w Jarocinie w skład którego wchodzi: oddział dzieci sześcioletnich, szkoła podstawowa i gimnazjum. Powołanie zespołu szkół przyczyniło się do powstania trzeciego etapu edukacyjnego, a tym samym wzrostu liczby uczniów. Dotychczasowy stan wyposażenia biblioteki w lektury szkolne był niewystarczający. Ponieważ bogaty księgozbiór zapewnia uczniom rozwój intelektualny i pozwala doskonalić umiejętności poznawcze, pierwsze działania dotyczące powiększenia biblioteki związane były ze wzbogaceniem zbiorów bibliotecznych przede wszystkim o lektury szkolne dla uczniów Gimnazjum oraz nowości wydawnicze. Braliśmy pod uwagę przede wszystkim potrzeby i zainteresowania czytelnicze naszych wychowanków. Chcąc pozyskać pieniądze na zakup nowych pozycji książkowych opracowano projekt, który został przedstawiony Fundacji Veldhoven - Jarocin w ramach współpracy Stowarzyszenia Jarocin - Veldhoven. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Fundacja przeznaczyła na ten cel 4.200,00 zł. Za otrzymaną kwotę zakupiono lektury szkolne, albumy, atlasy, słowniki, literaturę pedagogiczną, książki do nauki języka angielskiego z kasetami i kasetami video oraz książki dla nastolatków.
Drugi etap pracy dotyczył realizacji zaadaptowania nowego pomieszczenia. Poprzednie pomieszczenie biblioteki znajdowało się na poddaszu budynku szkoły. Jego powierzchnia wynosiła 20 m2. Nie spełniała ona wymogów oświetleniowych oraz przepisów BHP. Uczniowie nie mogli swobodnie korzystać z czytelni ze względu na brak miejsca. Na regałach nie mieściły się zakupione woluminy. W marcu 2005 r. były Dyrektor szkoły, Pan Jerzy Jędrzejewski, opuścił mieszkanie służbowe. W tym momencie szkoła zyskała 3 pomieszczenia. Jedno z nich zaadaptowano na salkę dydaktyczną dla dzieci sześcioletnich a dwa pozostałe postanowiono przeznaczyć na siedzibę biblioteki. W związku z tym w okresie ferii letnich przeprowadzono remont pomieszczeń oraz ich adaptację. Zasadniczy zakres prac obejmował wymianę okien i instalacji elektrycznej. Pomieszczenia zostały pomalowane, zakupiono wykładzinę podłogową, regały biblioteczne, cztery krzesła obrotowe, drzwi wejściowe oraz niezbędne materiały i artykuły oświetleniowe. Kwota przeznaczona na remont została wyasygnowana z budżetu szkoły, Rady Rodziców oraz pozyskana od sponsorów. Nowa siedziba stała się bardzo jasna i przestronna. Edukacja czytelnicza i medialna stanowi zestaw treści i umiejętności wspomagających rozwój dziecka szczególnie w zakresie rozwijania zainteresowań i potrzeb czytelniczych oraz samodzielnego i świadomego korzystania z różnych źródeł - w tym z informacji medialnych. Wychodząc naprzeciw reformie edukacji, która zakłada, iż absolwent Gimnazjum będzie świadomym i krytycznym odbiorcą informacji, założyliśmy, iż należy wyposażyć szkolną bibliotekę w multimedialne centrum edukacji. W związku z tym wypełniono deklarację przystąpienia do Projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych współfinansowanego przez Unię Europejską. 1 sierpnia 2005 r. szkoła nasza została zakwalifikowana do wyposażenia biblioteki w centra Informacji. W pomieszczeniu biblioteki przygotowano 4 stanowiska komputerowe, sieć logiczną oraz wykonano instalację elektryczną zgodnie z oczekiwanymi warunkami. W chwili obecnej czekamy na komputery. Prace związane z biblioteką nie zostały jeszcze zakończone. Nadal będą pozyskiwane fundusze na programy multimedialne, a działania edukacyjne biblioteki, takie jak wystawy tematyczne, spotkania z pisarzami, teatrzyki, pasowanie na czytelnika biblioteki czy realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej, będą odbywały się w pomieszczeniach biblioteki".

Kolejny etap uroczystości to część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jarocinie pod kierunkiem bibliotekarki Pani Elżbiety Zamarii. Uczniowie przedstawili widowisko zatytułowane "Od szydełka do komputerka". W humorystyczny sposób poszczególne części sprzętu komputerowego zachęcały babcię do korzystania z komputera i Internetu.
Po odczytaniu informacji dotyczących powstania nowej biblioteki i wysłuchaniu części artystycznej nastąpiło uroczyste, symboliczne przecięcie wstęgi, przez Wizytator Annę Kaczmarek, Burmistrza Miasta Jarocina Adama Pawlickiego i dyrektora szkoły. Następnie poproszono gości o przejście do nowo otwartych pomieszczeń, gdzie dokonano: poświęcenia przez proboszcza kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej - ks. Andrzeja Piłata oraz wpisu do księgi pamiątkowej szkoły.