Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim
uczniów klasy IIIa gimnazjum


W maju i czerwcu 2015 r. uczniowie klasy IIIa gimnazjum na języku angielskim przygotowywali prezentacje na temat swoich zainteresowań. Okazało się, że jest ich sporo. Uczniowie mogli dowiadywać się ciekawych rzeczy z różnych dziedzin wiedzy, poczynaj±c od piłki nożnej, poprzez muzykę i motoryzację a na egzotycznych zwierzętach kończ±c. Mogli także spróbować wypieków swoich kolegów i koleżanek. Każdy z nich wykazał się własn± inwencj± twórcz±, któr± docenił nauczyciel języka angielskiego pan Grzegorz Rzepecki.


Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum

Prezentacje swoich zainteresowań w języku angielskim uczniów klasy IIIa gimnazjum