Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej


Dnia 14 października 2014 roku obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. O godzinie 9:00 odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów przygotowane pod kierunkiem pań Hanny Chlebowskiej i Arlety Musieli. O godzinie 11:00. rozpoczęła się akademia dla uczniów gimnazjum oraz klas 4 - 6 szkoły podstawowej. Część oficjalną prowadziła zastępca przewodniczącego SU, Natalia Musiela. Po odczytaniu życzeń dla nauczycieli od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty głos zabrała pani dyrektor Anna Witczak - Janowska, która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za pracę i zaangażowanie w działaniach na rzecz uczniów oraz wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom administracyjnym. Życzenia na ręce pani dyrektor złożyli przewodniczący Rady Rodziców, pan Zbigniew Dwornik, oraz przewodniczący Rady Osiedla, pan Zdzisław Wojciechowski. Następnie uczniowie klasy I gimnazjum wystąpili w przedstawieniu pt. "Pokaz pomocy szkolnych", w którym w zabawny sposób pokazali, jak uczniowie i nauczycieli mogą "ułatwić" sobie szkolne życie. Widzowie zobaczyli np. młotki do wbijania wiedzy do głów, przepuszczarkę wiadomości, różowe okulary czy SSM, czyli strój super maskujący. Przedstawienie uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Magdaleny Rojewskiej, a rekwizyty wykonała z młodzieżą pani Magdalena Rabiega. Po części artystycznej wszyscy rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.