Zarządzenie nr 3/2014/2015
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. 750- lecia Jarocina
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas budowy sali gimnastycznej


Teren szkoły jest terenem budowy sali gimnastycznej, dlatego od dnia 23 września 2014 r. ustala się następujące zasady funkcjonowania szkoły:

  1. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się po terenie szkoły.
  2. Zabrania się przebywania na terenie boiska od strony wiaty rowerowej.
  3. Rowery należy zostawić na terenie boiska do koszykówki.
  4. Nie należy wchodzić w miejsca odgrodzone, na teren na którym pracuje sprzęt budowlany.
  5. Obowiązuje wejście do szkoły tylko od strony przedszkola i parkingu.
  6. Na przerwy należy wychodzić tylko na teren przedszkola od strony przedszkola.
  7. Na należy opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
  8. Rodziców, którzy przywożą dzieci do szkoły prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, wolne poruszanie się po terenie wjazdowym i zwracanie uwagi na pieszych i rowerzystów, dla których jest to jedyna droga wejściowa do\ szkoły.