Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina ogłasza
dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.


SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
10.11.2014 (poniedziałek) dzień przed Świętem Niepodległości 10.11.2014 (poniedziałek) dzień przed Świętem Niepodległości
02.01.2015 (piątek) 02.01.2015 (piątek)
05.01.2015 (poniedziałek) dzień przed Świętem Trzech Króli 05.01.2015 (poniedziałek) dzień przed Świętem Trzech Króli
01.04.2015 (środa) Sprawdzian Zewnętrzny 21.04.2015 (wtorek) Egzamin gimnazjalny
05.06.2015 (piątek) dzień po Bożym Ciele 22.04.2015 (środa) Egzamin gimnazjalny
23.04.2015 (czwartek) Egzamin gimnazjalny
05.06.2015 (piątek) dzień po Bożym Ciele