Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015


W dniu 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/ 2015. Uroczystość ta została poprzedzona mszą świętą w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Jarocinie. Po wprowadzeniu sztandaru wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Pani Dyrektor Anna Witczak - Janowska powitała wszystkich zebranych: gości, grono pedagogiczne, rodziców oraz całą społeczność uczniowską, szczególnie uczniów klas pierwszych.
Pan wiceburmistrz Mikołaj Kostka odczytał list od pana burmistrza Stanisława Martuzalskiego i powiadomił wszystkich zebranych o terminie przetargu na długo wyczekiwaną budowę nowej sali sportowej przy naszej szkole. Wręczył również prezenty dla uczniów klas pierwszych na ręce wychowawczyni sześciolatków pani Arlety Musieli i wychowawczyni siedmiolatków pani Hanny Chlebowskiej.
Głos zabrali również: przewodniczący zarządu osiedla nr 5 pan Zdzisław Wojciechowski oraz ksiądz kanonik Andrzej Piłat. Na uroczystości obecny był także radny Rady Miejskiej w Jarocinie pan Jarzy Walczak. W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkich zebranych powitała przewodnicząca SU Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie Joanna Gola, która życzyła wszystkim koleżankom i kolegom powodzenia i wytrwałości w nauce, a najmłodszym uczniom przysłowiowych "samych szóstek". Odśpiewanie hymnu szkoły zakończyło część oficjalną tej uroczystości. Pani wicedyrektor Elżbieta Kuderczak podała uczniom poszczególnych klas numery sal, do których udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.