Pokaz pierwszej pomocy


Dnia 21 czerwca 2018 r. uczniowie klas I - III spotkali się z nauczycielem wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa panem Hubertem Grzesiakiem. Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa mog± nas spotkać, jak wówczas należy reagować i kogo należy prosić o pomoc. Następnie pan Hubert wraz z uczniami pokazał i obja¶nił jak należy udzielać pierwszej pomocy. Pokaz i instruktaż cieszył się dużym zainteresowaniem.
Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018

Pokaz pierwszej pomocy 2018