Konkurs SU dla uczniów IV - VIII "Stwórz ulotkę o ksenofobii"


Drodzy uczniowie klas IV - VIII. Serdecznie zapraszamy do konkursu polegającego na stworzeniu ulotki informującej o ksenofobii. Prace należy wykonać w programie graficznym, w taki sposób, żeby można było ją wydrukować na kartce A4 (może być to ulotka dwustronna). Najładniejsze prace zostaną wydrukowane i rozpowszechnione wśród innych uczniów naszej szkoły. Na prace czekamy do 12 marca 2024 roku. Prace prosimy wysyłać pod adres mailowy: samorzaduczniowskisp3jarocin@gmail.com Prosimy o wpisanie tematu wiadomości: KSENOFOBIA oraz podanie imienia, nazwiska i klasy w treści wiadomości. Konkurs jest organizowany przez opiekunki SU Panią Paulinę Bartkowską oraz Panią Natalię Kaczmarek.Konkurs SU - ulotka ksenofobia