I EkoGala - rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych


W dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w sali JOK Jarocin odbyło się rozstrzygnięcie dwóch konkursów ekologicznych "Poszukiwacze zaginionych odpadów", w którym uczniowie zbierali nakrętki, puszki aluminiowe i zużyte baterie oraz konkursu plastycznego "Kto gminę Jarocin szanuje, ten odpady segreguje". Start obu konkursów nast±pił 15 marca a zakończył się 4 czerwca 2018 roku. W konkursie plastycznym uczniowie i przedszkolaki wykonały 416 prac, z których nagrodzono 13, aby stworzyć z nich strony kalendarza ekologicznego na następny rok. Wręczenie nagród i wyróżnień zostało poprzedzone występem zespołów tanecznych "Studio Kreacji Ruchu Arlety Piotrowskiej". W zespole tym tańczy z wielkim powodzeniem uczennica klasy V Oliwia Drewniak. Następnie pan wiceburmistrz Witosław Gibasiewicz podziękował uczniom 28 szkół i przedszkoli za aktywny udział w konkursach i wręczył wyróżnienia dla najbardziej aktywnych uczniów. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał uczeń klasy V Daniel Mrówczyński. Wyróżnienie otrzymała również nasza szkoła za zbiórkę puszek aluminiowych i udział w konkursie. Dyplomy dla szkoły odebrała z r±k burmistrza pani Alina Gola opiekun akcji z ramienia Samorz±du Uczniowskiego. Pan burmistrz poinformował zebranych o planowanych kolejnych konkursach ekologicznych. Wspólne zdjęcie wszystkich nagrodzonych uczniów i ich opiekunów wraz z burmistrzem i radnymi zakończyło pierwsz± Eko galę.
I EkoGala - rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych 2018

I EkoGala - wyróżnienie Daniel Mówczyński

I EkoGala - wyróżnienie Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie

I EkoGala - Podziękowanie Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie