Legendoczytacze w Ci¶wicy


26 lutego 2019 r. klasy szóste pod opiek± pani Magdaleny Rojewskiej i Kamili Rogozińskiej otworzyły szlak Legendoczytaczy w Ci¶wicy, po raz pierwszy sprawdzaj±c aplikację na tym terenie. Uczniowie współtworzyli zadania questu i w praktyce sprawdzili jego funkcjonalno¶ć oraz rzetelno¶ć. Stwierdzamy, że wszystko zadziałało bez zarzutu, a aplikacja nie wyprowadziła nas w pole, ale skutecznie doprowadziła do celu, czyli do punktu startu - naszej szkoły i wyj±tkowego pomnika. Dzięki aplikacji można w atrakcyjny sposób poznać lokalne legendy i historię naszej małej ojczyzny. Program jest ogólnodostępny w sklepach telefonii komórkowych. Polecamy!
Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Legendoczytacze w Ci¶wicy

Plakat aplikacji Legendoczytacze na szklaku