Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
o najwyższej ¶redniej ocen (od 4,75) w I półroczu roku szkolnego 2018/2019
Uczniowie o najwyższej ¶redniej ocen (od 4,75) w I półroczu roku szkolnego 2018/2019