Egzamin gimnazjalny 2018


W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły pisali egzamin gimnazjalny. W środę 18 kwietnia odbyła się część humanistyczna, która składała się z testu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie a po przerwie z zakresu języka polskiego. W czwartek gimnazjaliści zmagali się z testem z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a po przerwie z matematyki, które łącznie tworzą część matematyczno - przyrodniczą. Natomiast w piątek wszyscy trzecioklasiści przystąpili do rozwiązywania arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Natomiast po przerwie jeden uczeń nie pisał egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, Wyniki egzaminu zostaną przekazane do szkół w połowie czerwca.
Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny 2018