Lista uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie
otrzymujących stypendium naukowe i sportowe w I półroczu roku szkolnego 2018/2019
Lista uczniów otrzymujących stypendium naukowe w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

Lista uczniów otrzymujących stypendium sportowe w I półroczu roku szkolnego 2018/2019