Uroczystość na zakończenie obchodów
100. rocznicy zakończenia powstania wielkopolskiego
oraz 150. rocznicy urodzin druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego


W piątek 15 lutego 2019 r. poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z panią Dyrektor Elżbietą Kuderczak brał udział w uroczystym zakończenie obchodów 100. rocznicy zakończenia powstania wielkopolskiego. Tego dnia przypadała 150. rocznica urodzin druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego. W związku z tym, w parku jego imienia, został odsłonięty pomnik majora. Uroczystość, znacznie skromniejsza niż pierwotnie planowano, była niezwykle symboliczna i wymowna. Odczytany został apel poległych, w którym przywołani zostali wszyscy jarociniacy, polegli w powstaniu wielkopolskim. Ze względu na trwającą żałobę narodową, podczas uroczystości orkiestra wojskowa mogła wykonać jedynie hymn Polski oraz - po apelu poległych - sygnał Wojska Polskiego i utwór "Śpij kolego".
Uroczystość 150. urodziny druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego

Uroczystość 150. urodziny druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego

Uroczystość 150. urodziny druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego

Uroczystość 150. urodziny druha komendanta Zbigniewa Ostroróg - Gorzeńskiego