Wieczór kolęd w naszej szkole


Dnia 10 stycznia 2019 r. wspólnie z lokaln± społeczno¶ci± ¶piewali¶my kolędy. Uczniowie naszej szkoły wystawili Jasełka pt. "Brama do nieba". Zaprezentowano najbardziej znane tradycyjne kolędy polskie oraz nieznane jeszcze pastorałki. Wspólne ¶piewanie prowadził chórek parafii Matki Bożej Fatimskiej, do którego należ± uczniowie naszej szkoły. Po wspólnym kolędowaniu wszystkich uczestników poczęstowano herbatk±, kaw± i ciasteczkami.
Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019

Wieczór kolęd w naszej szkole 2019