Ogólnopolski Ranking Próbnego Egzaminu z Operonem - 2018.
Nasza szkoła na trzecim miejscu w Wielkopolsce!


W Próbnym Egzaminie Gimnazjalnym z Operonem (05 - 07.12.2017) w tym roku szkolnym wzięło udział około 125 tysięcy uczniów z całej Polski. ¦rednie wyniki w skali kraju to: 61% z języka polskiego, 53% z przedmiotów przyrodniczych, 43% z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z matematyki.

Nasi uczniowie corocznie sprawdzaj± się podczas próbnego egzaminu gimnazjalnego z operonem. Z dum± dzielimy się wspaniał± wiadomo¶ci±, iż nasi uczniowie w rankingu wojewódzkim ulokowali się na bardzo wysokim trzecim miejscu najlepszych gimnazjów w Wielkopolsce.

Oto porównanie wyników Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie z województwem i krajem. (wyniki podane jako ¶redni wynik wyrażony w procentach)


Ogólnopolski Ranking Próbnego Egzaminu z Operonem - 2018 tabela

Ogólnopolski Ranking Próbnego Egzaminu z Operonem - 2018 ranging

Link do rankingu