Kolejne zajęcia nauki jazdy na łyżwach


29 listopada 2023 r. odbyły się już czwarte zajęcia na lodowisku dla klas czwartych. Czwartoklasi¶ci co zajęcia zmierzaj± się z nowymi, trudniejszymi ćwiczeniami. St±d widoczne s± ogromne efekty. Uczniowie coraz lepiej radz± sobie na lodzie oraz zaliczaj± już mniej upadków.Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4

Nauka jazdy na łyżwach 2023/24 4sp - zajęcia 4