Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich


Dnia 27 listopada 2019 r. w sali nr 5 odbyło się spotkanie klas III z pani± pielęgniark±. Dotyczyło ono sposobów pielęgnacji uszu, ochrony przed chorobami oraz przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Pani pielęgniarka w bardzo interesuj±cy i ciekawy sposób opowiedziała dzieciom również o budowie ucha oraz o funkcjonowaniu osób niesłysz±cych. Na zakończenie wszyscy stanęli¶my do wspólnego zdjęcia.
Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich

Spotkanie z pielęgniark± szkolna uczniów klas trzecich