I Gminny Konkurs "Hej kolęda, kolęda"


Dnia 5 grudnia 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Roszkowie odbyła się I Edycja Gminnego Konkursu "Hej kolęda, kolęda". Konkurs adresowany był dla uczniów klas pierwszych z terenu miasta i gminy Jarocin. W konkursie wzięło udział siedemna¶cioro dzieci. Każdy zaprezentował polsk± kolędę lub pastorałkę, która miała co najmniej trzy zwrotki. Jury oceniało interpretację utworu, efekty wizualne, ogólny wyraz artystyczny. W konkursie wyłonieni zostali laureaci od pierwszego do trzeciego miejsca, którzy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Ponadto każdy uczestnik otrzymał upominek i pami±tkowy dyplom. Dziewczynki, które reprezentowały nasz± szkołę to: Magdalena Mikołajewicz - klasa Ia, oraz Natalia Kubiak - klasa Ib. Natalia Kubiak ¶piewała kolędę pt. "Dzisiaj w Betlejem" - zajęła I miejsce, a Magdalena Mikołajewicz zaprezentowała kolędę "Gdy ¶liczna panna" i zdobyła II miejsce. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy!
I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017

I Gminny Konkurs Hej kolęda, kolęda 2017