Zbiórka dla Schroniska dla Zwierz±t w Radlinie


Uczniowie klasy VII a w ramach dyżuru klasowego prowadz± zbiórkę dla Schroniska dla Zwierz±t w Radlinie.
Zbiórka dla Schroniska dla Zwierz±t w Radlinie - dyżur 7a