Spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln±


Dnia 22 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln± Pani± Ew± Ratajczak na temat słuchu. Szczególn± uwagę zwróciła na higienę uszu. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu.
Spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln± 2017

Spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln± 2017

Spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln± 2017

Spotkanie uczniów klas III z pielęgniark± szkoln± 2017